ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
۷۰۱
علوم تجربی / ۶ آبان
علوم تجربی / ۶ آبان
1,808
درس شش- بیمه و مقابله با حوادث-- ۵ آبان ۱۳۹۹
درس شش- بیمه و مقابله با حوادث-- ۵ آبان ۱۳۹۹
1,890
جمع و تفریق عددهای صحیح / ۴ آبان
جمع و تفریق عددهای صحیح / ۴ آبان
3,649
زبان انگلیسی - مکالمه درس اول /۳ آبان
زبان انگلیسی - مکالمه درس اول /۳ آبان
2,657
کار و فناوری / ۲ آبان
کار و فناوری / ۲ آبان
3,454
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۱ آبان
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۱ آبان
2,500
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
3,204
علوم تجربی- اتم ها الفبای زندگی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی- اتم ها الفبای زندگی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
3,979
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی -همدلی و همیاری در حوادث / ۲۸ مهر
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی -همدلی و همیاری در حوادث / ۲۸ مهر
3,084
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
6,472
زبان انگلیسی- پایان حروف الفبا / ۲۶ مهر
زبان انگلیسی- پایان حروف الفبا / ۲۶ مهر
4,627
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۲۵ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۲۵ مهر
4,376
عربی - درس اول /۲۴ مهر
عربی - درس اول /۲۴ مهر
5,934
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
4,999
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۲ مهر
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۲ مهر
6,269
ریاضی - معرفی عددهای علامت دار / ۲۱ مهر
ریاضی - معرفی عددهای علامت دار / ۲۱ مهر
6,583
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۰ مهر
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۰ مهر
5,916
زبان انگلیسی - تدریس حروف / ۱۹ مهر
زبان انگلیسی - تدریس حروف / ۱۹ مهر
6,989
کار و فناوری - فناوری و نو آوری / ۱۸ مهر
کار و فناوری - فناوری و نو آوری / ۱۸ مهر
5,713
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
6,513
علوم تجربی - اتم ها / ۱۵ مهر
علوم تجربی - اتم ها / ۱۵ مهر
6,778
مطالعات اجتماعی / فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
مطالعات اجتماعی / فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
5,429
ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
10,407
زبان انگلیسی - مقدماتی ۳ / ۱۲ مهر
زبان انگلیسی - مقدماتی ۳ / ۱۲ مهر
7,068
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۱۱ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۱۱ مهر
6,396
عربی - درس اول - بخش دوم / ۱۰ مهر
عربی - درس اول - بخش دوم / ۱۰ مهر
7,880
ادبیات فارسی - درس سوم - چشمه معرفت / ۹ مهر
ادبیات فارسی - درس سوم - چشمه معرفت / ۹ مهر
6,719
علوم تجربی - اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن / ۸ مهر
علوم تجربی - اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن / ۸ مهر
7,496
مطالعات اجتماعی - درس چهارم / ۷ مهر
مطالعات اجتماعی - درس چهارم / ۷ مهر
6,736