آیین بازگشایی مدرسه تلوزیونی ایران

3,772

شبکه آموزش
15 شهریور ماه 1399
11:41
آموزش مجازی -الگوی تلفیقی آموزش / ۳۰ مهر
آموزش مجازی -الگوی تلفیقی آموزش / ۳۰ مهر
۲۰۹
آموزش مجازی - الگوی تلفیقی آموزش
آموزش مجازی - الگوی تلفیقی آموزش
۳۵۸
آموزش مجازی- جایگاه بازی در آموزش / ۲۸ مهر
آموزش مجازی- جایگاه بازی در آموزش / ۲۸ مهر
۳۹۸
آموزش مجازی، مدیریت کلاس درس- ۲۷ مهر ۱۳۹۹
آموزش مجازی، مدیریت کلاس درس- ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۶۱۲
تولید محتوا - سناریوی آموزشی / ۲۶ مهر
تولید محتوا - سناریوی آموزشی / ۲۶ مهر
۷۰۸
تفکر و سواد رسانه ای / ۲۵ مهر
تفکر و سواد رسانه ای / ۲۵ مهر
۸۲۶
آموزش مجازی - نکاتی برای تدریس بهتر / ۲۵ مهر
آموزش مجازی - نکاتی برای تدریس بهتر / ۲۵ مهر
۷۳۵
آموزش مجازی - سنجش الکترونیکی / ۲۴ مهر
آموزش مجازی - سنجش الکترونیکی / ۲۴ مهر
۴۲۰
سنجش الکترونیکی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سنجش الکترونیکی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۳۵۳
روش های تدریس در فضای مجازی / ۲۲ مهر
روش های تدریس در فضای مجازی / ۲۲ مهر
۵۱۶
آموزش مجازی - الگوهای طراحی آموزش مجازی / ۲۱ مهر
آموزش مجازی - الگوهای طراحی آموزش مجازی / ۲۱ مهر
۴۵۴
روش های تدریس در فضای مجازی
روش های تدریس در فضای مجازی
۶۶۹
آموزش مجازی - جایگاه بازی در آموزش / ۱۹ مهر
آموزش مجازی - جایگاه بازی در آموزش / ۱۹ مهر
۷۵۳
الگوی طراحی آموزش مجازی / ۱۸ مهر
الگوی طراحی آموزش مجازی / ۱۸ مهر
1,013
فارسی و نگارش مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۱۸ مهر
فارسی و نگارش مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۱۸ مهر
۷۳۱
مشکلات یادگیری دانش آموزان /۱۸ مهر
مشکلات یادگیری دانش آموزان /۱۸ مهر
3,656
کاربرد ویدئو در آموزش / ۱۸ مهر
کاربرد ویدئو در آموزش / ۱۸ مهر
۹۴۷
کدگذاری و سبک شناسی کتاب های درسی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
کدگذاری و سبک شناسی کتاب های درسی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۶۹۵
تولید محتوای الکترونیکی - جلسه نهایی و جمع بندی / ۱۵ مهر
تولید محتوای الکترونیکی - جلسه نهایی و جمع بندی / ۱۵ مهر
۸۶۱
تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرم افزار تبدیل فرمت / ۱۲ مهر
تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرم افزار تبدیل فرمت / ۱۲ مهر
1,112
آموزش مجازی - مراحل تولید محتوای مجازی / ۱۱ مهر
آموزش مجازی - مراحل تولید محتوای مجازی / ۱۱ مهر
1,018
هنر کاغذ / ۱۱ مهر
هنر کاغذ / ۱۱ مهر
۸۵۰
مشکلات دانش آموزان برای یادگیری / ۱۱ مهر
مشکلات دانش آموزان برای یادگیری / ۱۱ مهر
2,809
توانمند سازی معلمان / ۱۱ مهر
توانمند سازی معلمان / ۱۱ مهر
۹۸۸
طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی / ۱۰ مهر
طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی / ۱۰ مهر
۶۲۰
آموزش نقاشی آبرنگ / ۱۰ مهر
آموزش نقاشی آبرنگ / ۱۰ مهر
۷۰۲
طرح درس / ۹ مهر
طرح درس / ۹ مهر
۸۷۸
تولید محتوای الکترونیکی / ۷ مهر
تولید محتوای الکترونیکی / ۷ مهر
۹۶۸
تولید محتوا / ۶ مهر
تولید محتوا / ۶ مهر
1,176
چرخه تدریس مجازی / ۵ مهر
چرخه تدریس مجازی / ۵ مهر
1,452