باید ها و نباید های کنکور

۳۳۰

شبکه ۱
15 شهریور ماه 1399
07:40
از کمیسیون آموزش در مجلس چخبر؟
از کمیسیون آموزش در مجلس چخبر؟
۱۶
برای وحدت شیعه و سنی باید چکار هایی کرد؟
برای وحدت شیعه و سنی باید چکار هایی کرد؟
۲۰
دغدغه های کمیسیون آموزش
دغدغه های کمیسیون آموزش
۱۵
چرخه مدیریت جامع شرایط اضطراری
چرخه مدیریت جامع شرایط اضطراری
۱۶
پدافند غیر عاملبرای چه کاری است؟
پدافند غیر عاملبرای چه کاری است؟
۲۰
پدافند غیر عامل چیست؟
پدافند غیر عامل چیست؟
۱۵
وضعیت فرا قرمز کرونا
وضعیت فرا قرمز کرونا
۱۳
شجاع منتظر ITC
شجاع منتظر ITC
۱۱۵
بدهی های استقلآل پرداخت شد !
بدهی های استقلآل پرداخت شد !
۹۰
سردار آزمون در قرنطینه یا تیم ملی؟
سردار آزمون در قرنطینه یا تیم ملی؟
۳۴
ویسی از پیکان پیاده شد
ویسی از پیکان پیاده شد
۱۶
علی کریمی در القطر قطر
علی کریمی در القطر قطر
۳۸
قطر میزبان جام ملتهای آسیا
قطر میزبان جام ملتهای آسیا
۲۳
پنجرههای پرسپویس باز شد
پنجرههای پرسپویس باز شد
۴۲
جهانبخش غایب بازی با تاتنهام
جهانبخش غایب بازی با تاتنهام
۲۴
هیئت مدیره پرسپولیس از جنس پرسپولیس
هیئت مدیره پرسپولیس از جنس پرسپولیس
۲۹
مدیر عامل پرسپولیس مشخص شد
مدیر عامل پرسپولیس مشخص شد
۱۱۳
اساسنامه فدراسین فوتبال مشروط تصویب شد
اساسنامه فدراسین فوتبال مشروط تصویب شد
۲۰
ورزش صبحگاهی ۹/۰۸/۱۰
ورزش صبحگاهی ۹/۰۸/۱۰
۱۹
محسن چاووشی - بیست هزار آرزو
محسن چاووشی - بیست هزار آرزو
۱۵
۱۰ آبان ۱۳۹۹
۱۰ آبان ۱۳۹۹
۱۵۹
مشکل نهاده های دامی چیست؟
مشکل نهاده های دامی چیست؟
۳۰۰
بر خورد قاطع با مدیران کم کار
بر خورد قاطع با مدیران کم کار
۲۹۷
واکسن ایرانی کرونا تا اواخر پاییز
واکسن ایرانی کرونا تا اواخر پاییز
۵۲۷
نسخه جدید برای نرخ مسکن
نسخه جدید برای نرخ مسکن
۱۳۱
جریمه خلافکاران کرونایی
جریمه خلافکاران کرونایی
۱۳۶
سود بانکی افزایش پیدا نمی کند
سود بانکی افزایش پیدا نمی کند
۱۰۰
۵۴ هزار پرونده زمین خواری در ۶ ماه
۵۴ هزار پرونده زمین خواری در ۶ ماه
۶۹
رئیس مجلس کرونا گرفتند !
رئیس مجلس کرونا گرفتند !
2,679
محمد اصفهانی - سبزه نوروز
محمد اصفهانی - سبزه نوروز
۱۰۶