سالمندان


شبکه اصفهان
15 شهریور ماه 1399
09:00
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
367
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
170
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
323
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
189
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
202
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
300
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
180
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
195
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
243
بیماری ام اس
بیماری ام اس
341
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
173
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
304
اخلاق در پزشکی
اخلاق در پزشکی
164
سلامت مردان
سلامت مردان
152
نقش استرس در بیماریهای قلبی
نقش استرس در بیماریهای قلبی
174
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
271
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
337
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
360
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
287
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
202
غربالگری در دوران بارداری
غربالگری در دوران بارداری
285
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
243
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
307
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
214
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
181
بیماریهای شایع شانه
بیماریهای شایع شانه
190
پیش فعالی در کودکان
پیش فعالی در کودکان
330
آسیب های مفصل زانو
آسیب های مفصل زانو
294
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
370
مشکلات کلیوی در کودکان
مشکلات کلیوی در کودکان
353