میدونی یکی از ویژگی های گرگ چیه؟!

6,114

شبکه ۱
14 شهریور ماه 1399
22:20
اسارت در کنار یک مرده !
اسارت در کنار یک مرده !
13,307
قسمت ۴
قسمت ۴
29,171
جدال بالاسر جنازه !
جدال بالاسر جنازه !
10,947
لحظه سر به نیست کردن جسد مرتضی
لحظه سر به نیست کردن جسد مرتضی
9,088
منت توبه بر سر یک محل
منت توبه بر سر یک محل
4,676
دزدی کردن مرتضی؟!
دزدی کردن مرتضی؟!
11,293
قسمت ۵
قسمت ۵
26,488
سر نخ های مشکوک !
سر نخ های مشکوک !
3,035
بازجویی از برادر مظنون !
بازجویی از برادر مظنون !
3,099
همونطوری شد که میخواستیم !
همونطوری شد که میخواستیم !
13,197
به دام افتادن شاپور قرقی
به دام افتادن شاپور قرقی
4,837
یک ارتباط تصویری غمناک !
یک ارتباط تصویری غمناک !
9,119
قسمت ۶
قسمت ۶
32,042
دست بالای دست در اسلحه کشی !
دست بالای دست در اسلحه کشی !
5,412
راننده تاکسی بی گناه !
راننده تاکسی بی گناه !
4,692
از اول اولش بگو !
از اول اولش بگو !
2,005
یک سیلی محکم !
یک سیلی محکم !
12,724
قسمت ۷
قسمت ۷
24,336
شلیک نکردن به زن داداش !
شلیک نکردن به زن داداش !
8,407
رویارویی پریناز با جسد مرتضی !
رویارویی پریناز با جسد مرتضی !
4,025
لحظه ی دستگیری اصلان !
لحظه ی دستگیری اصلان !
16,077
درد و دل های اصلان در زندان ..
درد و دل های اصلان در زندان ..
4,567
قسمت ۸
قسمت ۸
28,374
انتخاب بین پریناز و اصلان !
انتخاب بین پریناز و اصلان !
2,388
قتل ناعادلانه برای یک کیف پول !
قتل ناعادلانه برای یک کیف پول !
3,796
ردپای ارس در جرایم اصلان
ردپای ارس در جرایم اصلان
2,663
انتقال ارس به بیمارستان
انتقال ارس به بیمارستان
7,041
همکاری اصلان با پلیس برای پیدا کردن قاتل
همکاری اصلان با پلیس برای پیدا کردن قاتل
8,329
تعقیب ماهرانه قاتل !
تعقیب ماهرانه قاتل !
46,514
قسمت پایانی
قسمت پایانی
33,339
شلیک از هلیکوپتر به گروگان گیر !
شلیک از هلیکوپتر به گروگان گیر !
8,985
دوباره به عشقت نشستم به خاک  ...
دوباره به عشقت نشستم به خاک ...
6,147
لحظه ی وداع با امیرعلی
لحظه ی وداع با امیرعلی
9,692
زیارت با دست و پای بسته !
زیارت با دست و پای بسته !
53,024
خلاصه سه قسمت آخر ( ۷ - ۸ - ۹ )
خلاصه سه قسمت آخر ( ۷ - ۸ - ۹ )
8,140
از سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲:۱۵
از سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲:۱۵
15,274
قسمت ۱
قسمت ۱
51,457
دزدی و فرار اصلان
دزدی و فرار اصلان
21,492
خبر کما رفتن امیرعلی
خبر کما رفتن امیرعلی
4,418
دستگیری شاپور قرقی و لو دادن اصلان توسط او
دستگیری شاپور قرقی و لو دادن اصلان توسط او
4,242
سرقت از مرکز خرید با پوشش کرونایی !
سرقت از مرکز خرید با پوشش کرونایی !
7,887
گروگان گیری دختربچه برای فرار از پلیس
گروگان گیری دختربچه برای فرار از پلیس
3,286
دکتری در محل سری
دکتری در محل سری
3,091
متهمی که گریخت !
متهمی که گریخت !
5,486
مخفی کردن اشیا سرقتی در قبرستان !
مخفی کردن اشیا سرقتی در قبرستان !
4,310
قسمت ۲
قسمت ۲
33,026
اصلان : اومدی دستگیری یا دستمو بگیری؟
اصلان : اومدی دستگیری یا دستمو بگیری؟
6,356
لحظه ی توبه ی اصلان
لحظه ی توبه ی اصلان
7,035
امیر علی کجاست؟!
امیر علی کجاست؟!
3,345
عیادت از امیرعلی
عیادت از امیرعلی
7,058
قسمت ۳
قسمت ۳
33,580
اسلحه ای در زیر تخت !
اسلحه ای در زیر تخت !
7,521