اسلحه ای در زیر تخت !

7,514

شبکه ۱
14 شهریور ماه 1399
22:16
میدونی یکی از ویژگی های گرگ چیه؟!
میدونی یکی از ویژگی های گرگ چیه؟!
6,110
اسارت در کنار یک مرده !
اسارت در کنار یک مرده !
13,303
قسمت ۴
قسمت ۴
29,130
جدال بالاسر جنازه !
جدال بالاسر جنازه !
10,942
لحظه سر به نیست کردن جسد مرتضی
لحظه سر به نیست کردن جسد مرتضی
9,070
منت توبه بر سر یک محل
منت توبه بر سر یک محل
4,672
دزدی کردن مرتضی؟!
دزدی کردن مرتضی؟!
11,284
قسمت ۵
قسمت ۵
26,438
سر نخ های مشکوک !
سر نخ های مشکوک !
3,031
بازجویی از برادر مظنون !
بازجویی از برادر مظنون !
3,093
همونطوری شد که میخواستیم !
همونطوری شد که میخواستیم !
13,192
به دام افتادن شاپور قرقی
به دام افتادن شاپور قرقی
4,830
یک ارتباط تصویری غمناک !
یک ارتباط تصویری غمناک !
9,110
قسمت ۶
قسمت ۶
32,004
دست بالای دست در اسلحه کشی !
دست بالای دست در اسلحه کشی !
5,407
راننده تاکسی بی گناه !
راننده تاکسی بی گناه !
4,687
از اول اولش بگو !
از اول اولش بگو !
2,002
یک سیلی محکم !
یک سیلی محکم !
12,701
قسمت ۷
قسمت ۷
24,283
شلیک نکردن به زن داداش !
شلیک نکردن به زن داداش !
8,398
رویارویی پریناز با جسد مرتضی !
رویارویی پریناز با جسد مرتضی !
4,017
لحظه ی دستگیری اصلان !
لحظه ی دستگیری اصلان !
16,061
درد و دل های اصلان در زندان ..
درد و دل های اصلان در زندان ..
4,556
قسمت ۸
قسمت ۸
28,328
انتخاب بین پریناز و اصلان !
انتخاب بین پریناز و اصلان !
2,377
قتل ناعادلانه برای یک کیف پول !
قتل ناعادلانه برای یک کیف پول !
3,787
ردپای ارس در جرایم اصلان
ردپای ارس در جرایم اصلان
2,656
انتقال ارس به بیمارستان
انتقال ارس به بیمارستان
7,023
همکاری اصلان با پلیس برای پیدا کردن قاتل
همکاری اصلان با پلیس برای پیدا کردن قاتل
8,320
تعقیب ماهرانه قاتل !
تعقیب ماهرانه قاتل !
46,476
قسمت پایانی
قسمت پایانی
33,303
شلیک از هلیکوپتر به گروگان گیر !
شلیک از هلیکوپتر به گروگان گیر !
8,966
دوباره به عشقت نشستم به خاک  ...
دوباره به عشقت نشستم به خاک ...
6,114
لحظه ی وداع با امیرعلی
لحظه ی وداع با امیرعلی
9,677
زیارت با دست و پای بسته !
زیارت با دست و پای بسته !
53,000
خلاصه سه قسمت آخر ( ۷ - ۸ - ۹ )
خلاصه سه قسمت آخر ( ۷ - ۸ - ۹ )
8,119
از سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲:۱۵
از سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲:۱۵
15,264
قسمت ۱
قسمت ۱
51,377
دزدی و فرار اصلان
دزدی و فرار اصلان
21,488
خبر کما رفتن امیرعلی
خبر کما رفتن امیرعلی
4,414
دستگیری شاپور قرقی و لو دادن اصلان توسط او
دستگیری شاپور قرقی و لو دادن اصلان توسط او
4,236
سرقت از مرکز خرید با پوشش کرونایی !
سرقت از مرکز خرید با پوشش کرونایی !
7,880
گروگان گیری دختربچه برای فرار از پلیس
گروگان گیری دختربچه برای فرار از پلیس
3,279
دکتری در محل سری
دکتری در محل سری
3,085
متهمی که گریخت !
متهمی که گریخت !
5,475
مخفی کردن اشیا سرقتی در قبرستان !
مخفی کردن اشیا سرقتی در قبرستان !
4,305
قسمت ۲
قسمت ۲
32,972
اصلان : اومدی دستگیری یا دستمو بگیری؟
اصلان : اومدی دستگیری یا دستمو بگیری؟
6,351
لحظه ی توبه ی اصلان
لحظه ی توبه ی اصلان
7,026
امیر علی کجاست؟!
امیر علی کجاست؟!
3,339
عیادت از امیرعلی
عیادت از امیرعلی
7,050
قسمت ۳
قسمت ۳
33,548