کودکی های عزرا وکیلی

1,133

شبکه نسیم
14 شهریور ماه 1399
23:17
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,100
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,481
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
1,927
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,134
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۶۵۰
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۵۵۲
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
1,967
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,713
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,145
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۳۶
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۶۶۰
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۳۹۷
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۴۸۱
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۷۹۱
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
1,697
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,250
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
4,117
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۹۳۹
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۷۰۵
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۵۷۸
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۶۳۱
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۷۶۴
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,490
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
2,999
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
4,110
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۹۴
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۵۳
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
1,126
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,768
دهه ۶۰ اینجوری از مردم تست بازیگری میگرفتن
دهه ۶۰ اینجوری از مردم تست بازیگری میگرفتن
۲۱