بررسی فیلم هایی با مضمون سفر

۱۸۷

شبکه ۵
14 شهریور ماه 1399
22:16
عطش بازیگری در سینما !
عطش بازیگری در سینما !
۱۱۸
کارنامه بازیگری هدیه تهرانی
کارنامه بازیگری هدیه تهرانی
۲۲۵
به یاد اکبر عالمی
به یاد اکبر عالمی
۵۱
قسمت ۷۴
قسمت ۷۴
۲۳۵
مروری بر فیلم روزهای نارنجی
مروری بر فیلم روزهای نارنجی
۳۹
نقد فیلم روزهای نارنجی
نقد فیلم روزهای نارنجی
۶۵
مستندهای خوب زیاد داریم!
مستندهای خوب زیاد داریم!
۱۹۸
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
۱۲۷
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
۴۰۵
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
۸۲
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
۷۱
قسمت ۷۳
قسمت ۷۳
۲۵۳
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
۵۵
مکتب سورئالیسم
مکتب سورئالیسم
۲۱۱
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
۱۵۶
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
۳۲۵
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
۱۷۷
قسمت ۷۲
قسمت ۷۲
۲۸۴
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
۳۳۰
مرور اخبار هفتگی سینما
مرور اخبار هفتگی سینما
۱۴۳
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
۱۱۵
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۳۱
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
۱۸۱
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
۱۶۹
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
۱۵۳
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۲۴
قسمت ۷۱
قسمت ۷۱
۲۴۵
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۳۶۶
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۲۷۹
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۵۹۲