سینما هنری و بخشی از ارتباطات

۳۵۴

شبکه ۳
15 شهریور ماه 1399
02:00
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
6,142
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۵۲۴
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۴۳۶
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
۷۷۵
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۱۹۵
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۳۱۷
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۶۶
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
۹۹۸
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۳۶
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۶۸
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۳۱
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۶۰
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۲۱۱
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۴۰
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۲۰۲
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۹۴۱
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۵۹
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۲۱
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۱۶
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۵۱
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۱۹۶
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۶۴
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۶۸
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۷۳
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۵۹
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۴۴
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۲۳
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,156
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,578
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,152