مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت

۱۱۸

اقامه نماز ظهر به امامت حجت الاسلام والمسلمین طیبی- آستاته اشرفیه - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
اقامه نماز ظهر به امامت حجت الاسلام والمسلمین طیبی- آستاته اشرفیه - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
۴۹
مصلی امام  خمینی - رشت -۲۶ مهر ۱۳۹۹
مصلی امام خمینی - رشت -۲۶ مهر ۱۳۹۹
۵۸
جرم یحیی
جرم یحیی
۱۳۶
مثل پروانه
مثل پروانه
۷۸
لیوان بین الحرمین
لیوان بین الحرمین
۱۰۴
بلغ سلامنا
بلغ سلامنا
۷۴
حسینیه عشق
حسینیه عشق
۱۱۰
اقامه نماز ظهر روز اربعین به امامت آیت الله فلاحتی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
اقامه نماز ظهر روز اربعین به امامت آیت الله فلاحتی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۱۲۳
عزاداری اربعین حسینی - آستانه اشرفیه - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
عزاداری اربعین حسینی - آستانه اشرفیه - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۲۶۱
کربلای معلی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹-بخش ۲
کربلای معلی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۱۹
کربلای معلی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
کربلای معلی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۸۴
حبیب از دیار
حبیب از دیار
۱۰۷
نایب الزیاره
نایب الزیاره
۷۹
پیاده روی اربعین حسینی
پیاده روی اربعین حسینی
۸۰
کربلای معلی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
کربلای معلی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۵۹
موکب خدام العترت میدان شهدای ذهاب- ۱۶ مهر ۱۳۹۹
موکب خدام العترت میدان شهدای ذهاب- ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۱۳۱
هئیت رزمندگان ثارالله- ۱۶ مهر ۱۳۹۹
هئیت رزمندگان ثارالله- ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۷۲
شیدای
شیدای
۸۴
کنار قدمهای جابر
کنار قدمهای جابر
۱۰۱
سلسله مباحث استاد شجاعی - اربعین
سلسله مباحث استاد شجاعی - اربعین
۱۸۹
شیدایی
شیدایی
۶۷
هنر و عاشورا
هنر و عاشورا
۵۷
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - دهه دوم محرم - رشت - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - دهه دوم محرم - رشت - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۴۲
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
۲۱۴
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - دهه دوم محرم
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - دهه دوم محرم
۲۱۴
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۹۵
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین خلج / ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین خلج / ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۱۳۳
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۹۶
زینب
زینب
۱۷۸