۱۴ شهریور ۱۳۹۹

1,036

شبکه ۳
14 شهریور ماه 1399
23:48
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
6,772
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۵۶۰
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۴۷۱
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
۸۴۷
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۲۰۶
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۳۳۶
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۶۹
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
1,007
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۳۸
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۶۹
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۳۳
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۶۳
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۲۱۳
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۴۴
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۲۰۲
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۹۴۴
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۵۹
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۲۱
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۱۷
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۵۲
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۱۹۷
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۶۵
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۶۹
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۷۵
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۶۰
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۴۴
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۲۳
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,159
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,578
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,154