زیارت جامعه کبیره

۲۷۹

شبکه قرآن
14 شهریور ماه 1399
23:14
صلوات خاصه
صلوات خاصه
۵۳
دعای توسل-۶ آبان ۱۳۹۹
دعای توسل-۶ آبان ۱۳۹۹
۹۲
دعای فرج - ۵ آبان ۱۳۹۹
دعای فرج - ۵ آبان ۱۳۹۹
۷۹
صلوات خاصه امام رضا ( ع) - ۵ آبان ۱۳۹۹
صلوات خاصه امام رضا ( ع) - ۵ آبان ۱۳۹۹
۸۸
بخشی از مناجات مسجد کوفه - ۴ آبان ۱۳۹۹
بخشی از مناجات مسجد کوفه - ۴ آبان ۱۳۹۹
۶۱
دعای ندبه-۲ آبان ۱۳۹۹
دعای ندبه-۲ آبان ۱۳۹۹
۱۷۳
دعای کمیل - ۱ آبان ۱۳۹۹
دعای کمیل - ۱ آبان ۱۳۹۹
۲۹۵
دعای یستشیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
دعای یستشیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
۲۰۸
صلوات خاصه امام رضا (ع) - ۱ آبان ۱۳۹۹
صلوات خاصه امام رضا (ع) - ۱ آبان ۱۳۹۹
۸۳
زیارت امین الله-۳۰ مهر ۱۳۹۹
زیارت امین الله-۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۱۱
دعای توسل - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
دعای توسل - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹۰
دعای رفع گرفتاری ها و سختی ها - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
دعای رفع گرفتاری ها و سختی ها - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۱۱۸
مناجات و همخوانی - مرا ببخش
مناجات و همخوانی - مرا ببخش
۹۰
دعای رفع گرفتاری ها و سختی ها - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
دعای رفع گرفتاری ها و سختی ها - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۱۰۰
زیارت حضرت فاطمه و حضرت معصومه سلام الله علیه از دور
زیارت حضرت فاطمه و حضرت معصومه سلام الله علیه از دور
۸۹
صحیفه سجادیه
صحیفه سجادیه
۱۲۳
زیارت جامعه کبیره - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
زیارت جامعه کبیره - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
۳۲۸
زیارت پیامبر (ص) از بعید - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
زیارت پیامبر (ص) از بعید - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
۲۱۹
دعای ندبه - ارتباط مستقیم با مسجد مقدس جمکران - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
دعای ندبه - ارتباط مستقیم با مسجد مقدس جمکران - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
۲۶۱
صحیفه سجادیه - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
صحیفه سجادیه - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
۱۷۳
دعای هفتم صحیفه سجادیه -۲۳ مهر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه -۲۳ مهر ۱۳۹۹
۱۵۵
دعای فرج-۲۳ مهر ۱۳۹۹
دعای فرج-۲۳ مهر ۱۳۹۹
۱۴۰
دعای یا من تحل
دعای یا من تحل
۱۰۵
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲۱ مهر ۱۳۹۹
۱۸۱
صلوات خاص امام رضا (ع) - ۲۱ مهر ۱۳۹۹
صلوات خاص امام رضا (ع) - ۲۱ مهر ۱۳۹۹
۱۴۰
صلوات خاصه امام رضا (ع) - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
صلوات خاصه امام رضا (ع) - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۵۷
بخشی از مناجات مسجد کوفه - ۱ مهر ۱۳۹۹
بخشی از مناجات مسجد کوفه - ۱ مهر ۱۳۹۹
۱۰۵
زیارت آل یاسین -۱۸ مهر ۱۳۹۹
زیارت آل یاسین -۱۸ مهر ۱۳۹۹
۱۵۱
دعای ندبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۹
دعای ندبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۹
۱۶۳
دعای کمیل - کربلای معلی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
دعای کمیل - کربلای معلی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۳۰۰