چهار روز نظارت و بازدید میدانی رییس مجلس از خوزستان

۲۲۰

شبکه خوزستان
14 شهریور ماه 1399
23:23
هفته نیروی انتظامی
هفته نیروی انتظامی
۷۶
ویروس کرونا
ویروس کرونا
۱۰۷
ادامه تحصیل دانش آموزان در سایه شیوع کرونا
ادامه تحصیل دانش آموزان در سایه شیوع کرونا
۷۸
نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان
نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان
۱۴۵
وضعیت قرمز شیوع کرونا در خوزستان
وضعیت قرمز شیوع کرونا در خوزستان
۱۴۲
تحولات شهر اهواز
تحولات شهر اهواز
۲۵۵
بزرگداشت چهلمین سالروز دفاع مقدس
بزرگداشت چهلمین سالروز دفاع مقدس
۱۳۹
بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
۱۱۲
اهتمام جدی برای برقراری امنیت اجتماعی
اهتمام جدی برای برقراری امنیت اجتماعی
۲۱۵
علت گرانی در بازار
علت گرانی در بازار
۲۰۴
برگزاری دور دوم انتخابات مجلس با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
برگزاری دور دوم انتخابات مجلس با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
۱۴۸
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برگزاری دور دوم انتخابات
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برگزاری دور دوم انتخابات
۱۲۴
چگونگی برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس ، ۲۱ شهریور
چگونگی برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس ، ۲۱ شهریور
۱۹۵
آمادگی مدارس خوزستان برای آغاز سال تحصیلی جدید
آمادگی مدارس خوزستان برای آغاز سال تحصیلی جدید
۲۸۹
عملکرد دولت در استان
عملکرد دولت در استان
۲۱۱
بزرگداشت هفته دولت
بزرگداشت هفته دولت
۱۶۷
پیشرفت ها و دستاوردهای صنایع دفاعی کشور
پیشرفت ها و دستاوردهای صنایع دفاعی کشور
۲۳۲
محرم در روزهای کرونایی
محرم در روزهای کرونایی
۳۱۸
ثبت نام مدارس
ثبت نام مدارس
۳۹۷
سرمایه گذاری در صنایع کوچک
سرمایه گذاری در صنایع کوچک
۲۵۱
مصرف برق
مصرف برق
۱۸۷
جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی
۲۸۴
اقدامات گروه های جهادی سپاه در مقابله با شیوع کرونا در خوزستان
اقدامات گروه های جهادی سپاه در مقابله با شیوع کرونا در خوزستان
۲۸۱
بررسی آخرین وضعیت شیوع کرونا در خوزستان
بررسی آخرین وضعیت شیوع کرونا در خوزستان
۴۲۸
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
۳۶۲
مطالبات کشاورزان
مطالبات کشاورزان
۳۱۰
شورای نگهبان
شورای نگهبان
۲۷۹
بررسی مشکلات و نوسانات برق در اوج گرمای استان خوزستان
بررسی مشکلات و نوسانات برق در اوج گرمای استان خوزستان
۲۷۰
کرونا
کرونا
۳۵۲