اختتامیه بیستمین دوره پرسش مهر ریاست جمهوری


شبکه آموزش
14 شهریور ماه 1399
18:00
گفتگو با سارا روستاپور
گفتگو با سارا روستاپور
10,278
آنچه که پدران ، مادران کلاس اول باید بدانند
آنچه که پدران ، مادران کلاس اول باید بدانند
6,298
بازگشایی مدارس / ۱۳ شهریور
بازگشایی مدارس / ۱۳ شهریور
4,513
فارسی - ایستگاه یادگیری / ۷ مرداد
فارسی - ایستگاه یادگیری / ۷ مرداد
9,723
گفتگو با رضوان حکیم زاده ،معاون آموزش ابتدایی
گفتگو با رضوان حکیم زاده ،معاون آموزش ابتدایی
6,419
ریاضی و زندگی / ۱۶ خرداد
ریاضی و زندگی / ۱۶ خرداد
10,583
فارسی و زندگی / ۱۵ خرداد
فارسی و زندگی / ۱۵ خرداد
6,583
ریاضی و زندگی / دوره ساعت / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی و زندگی / دوره ساعت / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
5,082
فارسی و زندگی / ۱۳ خرداد
فارسی و زندگی / ۱۳ خرداد
4,671
علوم تجربی و زندگی / ۱۲ خرداد
علوم تجربی و زندگی / ۱۲ خرداد
4,671
بازی و ریاضی / ۱۱ خرداد
بازی و ریاضی / ۱۱ خرداد
3,419
فارسی و زندگی / ۱۰ خرداد
فارسی و زندگی / ۱۰ خرداد
3,819
بازی و ریاضی / ۹ خرداد
بازی و ریاضی / ۹ خرداد
3,163
فارسی و نگارش /۸ خرداد
فارسی و نگارش /۸ خرداد
3,712
بازی و ریاضی / ۷ خرداد
بازی و ریاضی / ۷ خرداد
3,395
فارسی و نگارش / ۶ خرداد
فارسی و نگارش / ۶ خرداد
3,523
علوم تجربی و تفکر / ۵ خرداد
علوم تجربی و تفکر / ۵ خرداد
3,634
فارسی و نگارش  / ۳ خرداد
فارسی و نگارش / ۳ خرداد
4,742
بازی و ریاضی / ۲ خرداد
بازی و ریاضی / ۲ خرداد
3,696
فارسی و نگارش / ۱ خرداد
فارسی و نگارش / ۱ خرداد
3,763
بازی و ریاضی / ۳۱ اردیبهشت
بازی و ریاضی / ۳۱ اردیبهشت
3,775
فارسی و نگارش / ۳۰ اردیبهشت
فارسی و نگارش / ۳۰ اردیبهشت
4,087
علوم تجربی و تفکر / ۲۹ اردیبهشت
علوم تجربی و تفکر / ۲۹ اردیبهشت
4,174
بازی و ریاضی / ۲۸ اردیبهشت
بازی و ریاضی / ۲۸ اردیبهشت
4,646
فارسی و نکارش / ۲۷ اردیبهشت
فارسی و نکارش / ۲۷ اردیبهشت
5,924
بازی و ریاضی /۲۶ اردیبهشت
بازی و ریاضی /۲۶ اردیبهشت
4,723
فارسی و نگارش / ۲۵ اردیبهشت
فارسی و نگارش / ۲۵ اردیبهشت
6,298
بازی و ریاضی - جمع و تفریق / ۲۴ اردیبهشت
بازی و ریاضی - جمع و تفریق / ۲۴ اردیبهشت
5,703
فارسی و نگارش / ۲۳ اردیبهشت
فارسی و نگارش / ۲۳ اردیبهشت
5,483