هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - جکتس و میپل لیفس

۶۷۵

شبکه ورزش
14 شهریور ماه 1399
15:52
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
۴۳۷
فلاند - سوئد
فلاند - سوئد
۳۴۶
جمهوری چک - فنلاند
جمهوری چک - فنلاند
۳۷۸
سوئد - روسیه  ۲۰۲۰
سوئد - روسیه ۲۰۲۰
1,225
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
۹۶۲
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
۴۹۳
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
۲۰۰
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
۴۵۶
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
۶۲۹
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
۳۶۰
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
۵۵۱
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
۱۹۴
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
۲۱۴
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۲۶۸
هاکی روی یخ (لایتنینگ - استارز)
هاکی روی یخ (لایتنینگ - استارز)
۲۴۵
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی ششم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی ششم فینال - استارز و لایتنینگ
۲۳۴
دیدار نهایی هاکی روی یخ لیگ حرفه ای کانادا ۲۰۲۰ ( دیدار پنجم ) ، استارز - لایتنینگ
دیدار نهایی هاکی روی یخ لیگ حرفه ای کانادا ۲۰۲۰ ( دیدار پنجم ) ، استارز - لایتنینگ
۳۵۱
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
۳۹۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
۲۰۹
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
۳۵۵
هاکی روی یخ ۲۰۱۹
هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۲۰۷
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۲۳۴
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ ، جکتس - میپل لیفس
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ ، جکتس - میپل لیفس
۱۹۲
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۷۲۶
هاکی روی یخ (گلدن نایس - استارز)
هاکی روی یخ (گلدن نایس - استارز)
۳۶۶
هاکی روی یخ دیدار نهایی منطقه شرق کانادا ۲۰۲۰ ، آیلندرز - لایتینیگ
هاکی روی یخ دیدار نهایی منطقه شرق کانادا ۲۰۲۰ ، آیلندرز - لایتینیگ
۲۸۲
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی دوم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی دوم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۲۹۱
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۵۳۶
هاکی روی یخ - ترینگ - کانادا
هاکی روی یخ - ترینگ - کانادا
۲۹۹
هاکی روی یخ ۲۰۲۰
هاکی روی یخ ۲۰۲۰
۴۵۳