مراسم عزاداری دهه اول محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی - شهرستان دماوند