شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰

9,333

شبکه ۲
11 شهریور ماه 1399
20:58
قسمت ۱
قسمت ۱
27,413
قسمت ۲
قسمت ۲
18,049
قسمت ۳
قسمت ۳
14,769
قسمت ۴
قسمت ۴
13,999
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,010
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,800
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,777
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,131
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,783
قسمت ۵
قسمت ۵
14,195
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,007
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
1,960
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,900
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,502
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,786
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
5,986
قسمت ۶
قسمت ۶
14,515
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,830
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,840
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,560
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,887
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,281
قسمت ۷
قسمت ۷
14,303
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,443
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,463
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,195
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
10,990
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,133
قسمت ۸
قسمت ۸
20,395
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,777
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,688
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
9,890
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,004
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,930
قسمت ۹
قسمت ۹
19,799
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,604
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,825
توهم توطئه
توهم توطئه
44,150
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,362
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,246
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,059
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,840
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,345
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,251
نابودی هنر
نابودی هنر
70,490
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,100
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,344
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,593
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,089
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,650
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,176
گزارش تفحص
گزارش تفحص
5,978
درد بی خبری
درد بی خبری
1,511
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,220
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,774
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,402
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,482
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
14,539
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
13,412
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,423
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,131
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,845
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,565
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,298
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,004
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,026
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,337
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,497
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
12,654
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,472
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
30,719
راز های خفته
راز های خفته
47,137
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,666
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,460
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,440
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,469
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,501
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,169
پاقدم نحس
پاقدم نحس
42,668
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,252
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,238
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,339
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,526
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
9,559
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,262
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,182
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,275
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,868
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
9,916
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,372
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۵۷۱
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۱۲
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۰۴
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,751
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,490
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,035
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,300
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۳۴
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۷۹۳
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۵۱
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,808
لحظه وداع
لحظه وداع
2,792
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,462
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
10,952
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,236
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,112
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,843
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,135
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,027
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
11,661
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
8,745
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۸۸۹
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,823
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,174
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
31,593
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
22,499
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,766
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
24,357
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
25,460
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
23,429
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
23,522
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,093
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
23,306
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
30,133
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
23,395
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,133
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۳۵
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۴۰
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۴۸۵
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,202
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,027
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,874
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,131
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۲۹
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,191
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,449
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,148
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,703
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,907
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۴۶
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,256
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,049
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,754
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,497
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,379
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,186
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,089
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
8,518
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۱۳
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,340
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۲۸
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۵۸۹
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,082
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,204
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,122
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۶۱۹
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۵۲۱
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۰۷
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۷۸۸
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,086
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,107
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,307
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
7,910
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۵۶۹
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,515
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,344
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۵۴۸
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۶۷۴
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,258
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,554
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,078
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
8,868
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,346
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۶۷۱
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,632
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,694
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
1,877
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
8,684
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۱۴
ماهور نرو
ماهور نرو
۷۲۲
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۶۶۶
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,206
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۸۴۵
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,469
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,360
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,681
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,669
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,325
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
8,535
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,079
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,465
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,491
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,379
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,343
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
1,960
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
8,737
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,039
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۵۴۴
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,188
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,190
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,298
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
5,866
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
3,842
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,026
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
۸۶۹
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
7,387
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,180
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,659
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
1,311
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۳۷۷
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
۳۲۸
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
۴۱۵
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
۲۷۴
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
۴۴۲
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
1,916