در گذشته زندگی ساده بود!

۶۴۸

شبکه نسیم
9 شهریور ماه 1399
23:11
در سه سالگی لال شدم!
در سه سالگی لال شدم!
8,287
آواز رشتی خواندن نیما کرمی!
آواز رشتی خواندن نیما کرمی!
1,584
هم رشتی هستم هم آبادانی و اصفهانی!
هم رشتی هستم هم آبادانی و اصفهانی!
1,235
از رشت تا آبادان!
از رشت تا آبادان!
۵۵۱
تو مطب دکتر به دنیا اومدم!
تو مطب دکتر به دنیا اومدم!
۷۱۹
چهل تیکه یه ستاره چشمک زنه!
چهل تیکه یه ستاره چشمک زنه!
۴۴۵
خاطره سربازی رفتن آقاجون!
خاطره سربازی رفتن آقاجون!
۷۳۵
نیما کرمی-۹ مهر ۱۳۹۹
نیما کرمی-۹ مهر ۱۳۹۹
1,230
این آیتم دشوار ساعت خوش بود!
این آیتم دشوار ساعت خوش بود!
2,650
دوست داشتم مردم بخندن!
دوست داشتم مردم بخندن!
۹۶۸
ماجرای آشنایی با مهران مدیری و عطاران!
ماجرای آشنایی با مهران مدیری و عطاران!
1,499
بیچاره چقدر کتک خورد!
بیچاره چقدر کتک خورد!
1,328
ماجرای بروسلی شدنم تو خیابون!
ماجرای بروسلی شدنم تو خیابون!
8,786
از شیر حموم تا تئاتر مدرسه!
از شیر حموم تا تئاتر مدرسه!
۴۱۹
با فضای مجازی تونستم دوستامو پیدا کنم!
با فضای مجازی تونستم دوستامو پیدا کنم!
۲۹۹
نمیخوره بهم شیطون باشم؟!
نمیخوره بهم شیطون باشم؟!
۲۸۰
در زیباترین محله تهران به دنیا اومدم
در زیباترین محله تهران به دنیا اومدم
۴۸۷
ماجرای خارج رفتن آقاجون!
ماجرای خارج رفتن آقاجون!
۵۴۶
یوسف صیادی - ۸ مهر ۱۳۹۹
یوسف صیادی - ۸ مهر ۱۳۹۹
2,061
همسرم زود فوت کرد!
همسرم زود فوت کرد!
2,273
خاطره بازی همسایه ها
خاطره بازی همسایه ها
1,173
شیرازی خواندن زهرا سعیدی
شیرازی خواندن زهرا سعیدی
1,469
خواندن کتاب از زبان زهرا سعیدی
خواندن کتاب از زبان زهرا سعیدی
۴۳۷
خاطرات زهرا سعیدی از زمان جنگ
خاطرات زهرا سعیدی از زمان جنگ
۴۹۳
کتابی در مورد جنگ نوشتم!
کتابی در مورد جنگ نوشتم!
۲۵۶
کنکور دادم یه بچه داشتم
کنکور دادم یه بچه داشتم
۵۰۵
قصه گوی ما یه پیرمرد بود!
قصه گوی ما یه پیرمرد بود!
۲۱۳
ماجرای آشنایی با همسرم!
ماجرای آشنایی با همسرم!
6,977
مشوقم همسرم بود که فوت شدن
مشوقم همسرم بود که فوت شدن
۴۹۲
زهرا سعیدی - ۷ مهر ۱۳۹۹
زهرا سعیدی - ۷ مهر ۱۳۹۹
1,750