تهران به دنیا آمدم!

1,593

شبکه نسیم
9 شهریور ماه 1399
23:10
با بدبختی دیپلم گرفتم!
با بدبختی دیپلم گرفتم!
3,309
پیر و کچل شدم!
پیر و کچل شدم!
۸۸۱
با فیتیله ها هم خدمت بودم!
با فیتیله ها هم خدمت بودم!
۷۰۹
هنرمند باید شیطون باشه!
هنرمند باید شیطون باشه!
۶۰۰
کفش بود یا قایق موتوری؟!
کفش بود یا قایق موتوری؟!
۷۳۰
افشین سنگ چاپ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
افشین سنگ چاپ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۶۴۰
گلچین - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
گلچین - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
2,476
شعبده بازی در تلویزیون قدیم!
شعبده بازی در تلویزیون قدیم!
6,785
بازی های جذاب و خاطره انگیز قدیمی !
بازی های جذاب و خاطره انگیز قدیمی !
2,536
اصغر همت-۲۸ شهریور ۱۳۹۹
اصغر همت-۲۸ شهریور ۱۳۹۹
2,423
حرکات عجیب آقاجون در زیرزمین !
حرکات عجیب آقاجون در زیرزمین !
1,640
بستن تنگه به روی پسر زال
بستن تنگه به روی پسر زال
۵۸۳
همت : در شیراز به دنیا امدم !
همت : در شیراز به دنیا امدم !
۶۷۸
لحظه هایی از شیراز قدیم !
لحظه هایی از شیراز قدیم !
۷۰۳
خاطره جالب از والیبال پایتخت!
خاطره جالب از والیبال پایتخت!
17,254
بابام حال نمیکرد من بازیگر شم!
بابام حال نمیکرد من بازیگر شم!
3,706
از همون کودکی مسخره بودم!
از همون کودکی مسخره بودم!
3,222
دیگه زیاد آدرس نمیدم!
دیگه زیاد آدرس نمیدم!
3,042
سریال خاطره انگیز قصه های مجید
سریال خاطره انگیز قصه های مجید
2,335
عاقبت بخیری با نیم نمره!
عاقبت بخیری با نیم نمره!
1,381
هومن حاجی عبداللهی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
هومن حاجی عبداللهی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
7,684
گذشت خیلی سخته ولی خیلی شیرینه
گذشت خیلی سخته ولی خیلی شیرینه
2,501
خیلی ها در تئاتر میتونستند از من استفاده کنند
خیلی ها در تئاتر میتونستند از من استفاده کنند
1,614
آرزومه تئاتر کودک راه بندازم
آرزومه تئاتر کودک راه بندازم
۹۹۹
سر تئاتر دیالوگم یادم رفت
سر تئاتر دیالوگم یادم رفت
1,250
همسرم استاد منه
همسرم استاد منه
1,280
دوست دارم زمان به روز عروسیم برگرده!
دوست دارم زمان به روز عروسیم برگرده!
1,238
با همسرم قهر کردم!
با همسرم قهر کردم!
1,317
همسرم خیلی منو اذیت کرد.
همسرم خیلی منو اذیت کرد.
15,092
اول ازدواج گربه رو دم حجله کشت
اول ازدواج گربه رو دم حجله کشت
1,337