گرامیداشت روز نیروی پدافند هوایی ارتش - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - بخش ۱

۵۰۱

شبکه ۳
10 شهریور ماه 1399
07:47
مناجات ناشنوایان
مناجات ناشنوایان
۲۸۲
کودکان زباله گرد
کودکان زباله گرد
۲۶۳
سرعت و سبقت غیرمجاز
سرعت و سبقت غیرمجاز
۳۰۹
مستند سد در سد - ۷ مهر ۱۳۹۹
مستند سد در سد - ۷ مهر ۱۳۹۹
1,155
کرونا همچنان جدی است - ۶ مهر ۱۳۹۹
کرونا همچنان جدی است - ۶ مهر ۱۳۹۹
۱۳۲
توصیه های بهداشتی هنگام استفاده از اتوبوس
توصیه های بهداشتی هنگام استفاده از اتوبوس
۱۲۵
شایعه - ۴ مهر ۱۳۹۹
شایعه - ۴ مهر ۱۳۹۹
۱۵۵
کرونا همچنان جدی است - ۴ مهر ۱۳۹۹
کرونا همچنان جدی است - ۴ مهر ۱۳۹۹
۱۴۴
فتح الفتوح
فتح الفتوح
۵۱۷
حفظ کاربری اراضی کشور
حفظ کاربری اراضی کشور
۱۴۵
تنوع مالیات در کشورهای پیشرفته
تنوع مالیات در کشورهای پیشرفته
۳۹۳
مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه (س)
مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه (س)
۹۷
اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با کرونا
اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با کرونا
۵۷۱
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اورژانس کشور - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ - بخش ۲
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اورژانس کشور - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲۸۷
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اورژانس کشور - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ - بخش ۱
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اورژانس کشور - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲۵۳
اعتراض مسلمانان در مقابل هتک حرمت پیامبر اسلام (ص) - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
اعتراض مسلمانان در مقابل هتک حرمت پیامبر اسلام (ص) - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
۱۹۶
فارسی را پاس بداریم
فارسی را پاس بداریم
۳۸۸
شهرک های کشاورزی
شهرک های کشاورزی
۱۴۴
شغل جدید سربازان خردسال
شغل جدید سربازان خردسال
1,087
مستند شهرک های کشاورزی - ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
مستند شهرک های کشاورزی - ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
۲۰۹
نظارت میدانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان
نظارت میدانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان
۵۲۲
رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران - ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران - ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
۵۸۳
رعایت قوانین رانندگی و فرهنگ ترافیکی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
رعایت قوانین رانندگی و فرهنگ ترافیکی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
۳۱۸
رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
۶۱۵
یادواره سردار شهید محمود کاوه - بیرجند - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
یادواره سردار شهید محمود کاوه - بیرجند - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۳۹
کتابخوانی - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
کتابخوانی - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۳۴
فایده کتاب خوانی
فایده کتاب خوانی
۲۵۶
عزم ملی ، طرح ملی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
عزم ملی ، طرح ملی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۹۲
خطر مصرف داروها و مکمل های قاچاق
خطر مصرف داروها و مکمل های قاچاق
۳۴۴
خطر مصرف داروها و مکمل های ورزشی قاچاق - ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
خطر مصرف داروها و مکمل های ورزشی قاچاق - ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
۲۴۹