مداح اهل بیت خادم آذریان - هیئت انصارالحسین (ع) مصلی تبریز - ۸ شهریور ۱۳۹۹

۲۴۵

شبکه سهند
10 شهریور ماه 1399
00:20
حاج حسین سیب سرخی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - ۴ مهر ۱۳۹۹
حاج حسین سیب سرخی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - ۴ مهر ۱۳۹۹
۶۷
شهادت امام حسن علیه السلام
شهادت امام حسن علیه السلام
۹۱
مداح اهل بیت جلیلی / پارک شهرک پرواز - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
مداح اهل بیت جلیلی / پارک شهرک پرواز - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
۲۸۹
مداح اهل بیت خادم آذریان - مصلی امام خمینی (ره) - ۹ شهریور ۱۳۹۹
مداح اهل بیت خادم آذریان - مصلی امام خمینی (ره) - ۹ شهریور ۱۳۹۹
۳۸۶
حاج مهدی قربانی - هیأت عزاداران نورالحسین (ع) - ۸ شهریور ۱۳۹۹
حاج مهدی قربانی - هیأت عزاداران نورالحسین (ع) - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۸۷۲
عطایان - ۷ شهریور ۱۳۹۹
عطایان - ۷ شهریور ۱۳۹۹
۴۶۳
مداح اهل بیت نوری - مصلی امام خمینی (ره) - ۶ شهریور ۱۳۹۹
مداح اهل بیت نوری - مصلی امام خمینی (ره) - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۴۳۳
مداح اهل بیت عراقی زاده - مصلای امام خمینی رحمت الله علیه - ۶ شهریور ۱۳۹۹
مداح اهل بیت عراقی زاده - مصلای امام خمینی رحمت الله علیه - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۶۱۵
حاج مهدی قربانی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
حاج مهدی قربانی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۴۱۲
مراسم عزاداری مصلی امام خمینی (ره) - ۳ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری مصلی امام خمینی (ره) - ۳ شهریور ۱۳۹۹
۶۱۸
مراسم عزاداری هیئت انصار الحسین علیه السلام تبریز - ۴ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری هیئت انصار الحسین علیه السلام تبریز - ۴ شهریور ۱۳۹۹
۴۴۲
مداح اهل بیت قربانی - مصلای امام خمینی رحمت الله علیه - ۳ شهریور ۱۳۹۹
مداح اهل بیت قربانی - مصلای امام خمینی رحمت الله علیه - ۳ شهریور ۱۳۹۹
۴۲۶
حاج میثم مطیعی - ۱ شهریور ۱۳۹۹
حاج میثم مطیعی - ۱ شهریور ۱۳۹۹
۷۱۱
هیئت موسی ابن جعفر (ع) - قافله عشق
هیئت موسی ابن جعفر (ع) - قافله عشق
۸۳۶
مداحی شهادت امام جواد علیه السلام - محمود کریمی
مداحی شهادت امام جواد علیه السلام - محمود کریمی
۳۵۵
مداحی شهادت امام جعفر صادق (ع) - محمدرضا طاهری
مداحی شهادت امام جعفر صادق (ع) - محمدرضا طاهری
۳۷۸
وصل یار
وصل یار
۶۱۸
رخ خونین
رخ خونین
۴۶۰
حیدر
حیدر
1,274