مراسم شام غریبان - میدان شهدای ذهاب / ۹ شهریور ۱۳۹۹

۱۵۲

مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - دهه دوم محرم - رشت - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - دهه دوم محرم - رشت - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۸۵
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۸۰
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - دهه دوم محرم
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - دهه دوم محرم
۱۷۸
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۵۸
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین خلج / ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین خلج / ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۸
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت
۹۲
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله - ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۶۷
زینب
زینب
۱۳۰
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت
مراسم عزاداری حسینی - هیئت ثارالله رشت
۱۵۲
آسمان حسین(ع) - ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
آسمان حسین(ع) - ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
۱۲۷
رسم عاشقی
رسم عاشقی
۱۶۹
مراسم شام غریبان - هیئت ام ابیها / ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم شام غریبان - هیئت ام ابیها / ۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۴۱
میدان شهدای ذهاب رشت -اقامه نماز ظهر عاشورا / ۹ شهریور ۱۳۹۹
میدان شهدای ذهاب رشت -اقامه نماز ظهر عاشورا / ۹ شهریور ۱۳۹۹
۳۶۹
مراسم عاشورای حسینی - رشت - ۹ شهریور ۱۳۹۹ -بخش ۲
مراسم عاشورای حسینی - رشت - ۹ شهریور ۱۳۹۹ -بخش ۲
۲۳۱
مراسم عاشورای حسینی - رشت - ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عاشورای حسینی - رشت - ۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۸۵
محرم در گیلان
محرم در گیلان
۲۲۶
حسین سید الشهدا
حسین سید الشهدا
۱۰۰
ضریح
ضریح
۱۳۲
شب عاشورای حسینی - هیئت ام ابیها
شب عاشورای حسینی - هیئت ام ابیها
۳۳۱
عزاداری حسینی - آستارا
عزاداری حسینی - آستارا
۱۸۷
هیئت رزمندگان رشت - میدان شهدای ذهاب
هیئت رزمندگان رشت - میدان شهدای ذهاب
۲۲۷
مراسم هیئت رزمندگان انزلی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
مراسم هیئت رزمندگان انزلی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۲۱۸
ندای لبیک یا حسین - میدان شهدای ذهاب رشت
ندای لبیک یا حسین - میدان شهدای ذهاب رشت
۱۲۱
حسین علی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
حسین علی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۷۸
تاسوعایی حسینی - هیات خادمین الرضا / ۸ شهریور ۱۳۹۹
تاسوعایی حسینی - هیات خادمین الرضا / ۸ شهریور ۱۳۹۹
۴۳۳
حرم سید جلال الدین اشرف - آستانه اشرفیه / ۸ شهریور ۱۳۹۹
حرم سید جلال الدین اشرف - آستانه اشرفیه / ۸ شهریور ۱۳۹۹
۲۹۹
مراسم شب تاسوعای حسینی - هیئت ام ابیها - ۷ شهریور ۱۳۹۹
مراسم شب تاسوعای حسینی - هیئت ام ابیها - ۷ شهریور ۱۳۹۹
۳۹۲
رسم عاشقی
رسم عاشقی
۱۷۴
میقات - ۷ شهریور ۱۳۹۹
میقات - ۷ شهریور ۱۳۹۹
۲۰۷