مراسم شب غریبان - یادمان شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹

۲۱۰

محرم در کردستان
محرم در کردستان
۹۸
عاشورای حسینی - محرم ۹۹ - بیجار
عاشورای حسینی - محرم ۹۹ - بیجار
۱۹۷
عزاداری حسینی - حسینیه سنندج - محرم ۱۳۹۹
عزاداری حسینی - حسینیه سنندج - محرم ۱۳۹۹
۱۷۷
سنندج - هاجره خاتون - محرم ۱۳۹۹
سنندج - هاجره خاتون - محرم ۱۳۹۹
۱۸۵
فرمیسکی سوور
فرمیسکی سوور
۱۲۱
نماز ظهر عاشورا - یادمان  شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
نماز ظهر عاشورا - یادمان شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۱۶
مراسم عاشورای حسینی - بنیاد حفظ آثار - ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عاشورای حسینی - بنیاد حفظ آثار - ۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۰۷
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد - بخش ۲
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد - بخش ۲
۲۳۳
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد  بخش ۱
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد بخش ۱
۱۶۶
مراسم عاشورای حسینی - محرم ۹۸
مراسم عاشورای حسینی - محرم ۹۸
۵۳۲
محرم در کردستان
محرم در کردستان
۱۴۱
اهل سوگ
اهل سوگ
۱۳۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۹۸
۶۰
مراسم تاسوعای حسینی  - سنندج - محرم ۱۳۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۱۳۹۸
۴۹
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۳۱۴
مراسم تاسوعای حسینی دلبران - محرم ۱۳۹۸
مراسم تاسوعای حسینی دلبران - محرم ۱۳۹۸
۱۴۷
باب الحسین - ۸ شهریور ۱۳۹۹
باب الحسین - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۷
مراسم عزاداری تاسوعای  حسینی (ع)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
۲۰۱
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
۱۶۲
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج محرم ۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج محرم ۹۸
۴۵۷
تاسوعای حسینی قرو۹۷
تاسوعای حسینی قرو۹۷
۲۵۰
قرص ماه خونی
قرص ماه خونی
۲۱۶
تاسوعای حسینی  سریش آباد - محرم ۹۸
تاسوعای حسینی سریش آباد - محرم ۹۸
۲۶۱
مراسم عزاداری سرو آباد - محرم ۹۸
مراسم عزاداری سرو آباد - محرم ۹۸
۲۳۲
مراسم عزاداری حسینی محرم ۱۳۹۸ - بیجار
مراسم عزاداری حسینی محرم ۱۳۹۸ - بیجار
۲۷۰
اهل سوگ
اهل سوگ
۱۲۳
ساوادیکا - ۷ شهریور ۱۳۹۹
ساوادیکا - ۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۶۶
بیرق
بیرق
۱۱۳
مراسم احلی من العسل - کامیاران
مراسم احلی من العسل - کامیاران
۲۴۵