کربلایی سید امیر حسینی - لوا حیدر کرار کرج - ۹ شهریور ۱۳۹۹

۴۷۸

شبکه ۵
9 شهریور ماه 1399
21:52
حاج محمدرضا طاهری - مراسم عزاداری شهادت امام سجاد (ع) - حسینیه امام خمینی - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمدرضا طاهری - مراسم عزاداری شهادت امام سجاد (ع) - حسینیه امام خمینی - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
۱۲۹
حاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد علیه السلام - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد علیه السلام - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
۹۳
حاج میثم مطیعی - هیئت میثاق با شهدا - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
حاج میثم مطیعی - هیئت میثاق با شهدا - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۴۳۱
حاج محمود کریمی / حضرت زینب (س) - ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی / حضرت زینب (س) - ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
۴۴۸
حاج محمود کریمی - شهادت حضرت زین العابدین (ع) - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی - شهادت حضرت زین العابدین (ع) - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
۵۲۸
حاج محمود کریمی -۱۰ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی -۱۰ شهریور ۱۳۹۹
۵۲۹
کربلایی سید امیر حسینی- ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
کربلایی سید امیر حسینی- ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
۴۶۳
کربلایی سید امیر حسینی - هیئت لواء حیدر کرار کرج - ۸ شهریور ۱۳۹۹
کربلایی سید امیر حسینی - هیئت لواء حیدر کرار کرج - ۸ شهریور ۱۳۹۹
1,015
حاج حسین سازور - حسینیه موج الحسین - شب نهم محرم ۱۳۹۹
حاج حسین سازور - حسینیه موج الحسین - شب نهم محرم ۱۳۹۹
1,060
حاج محمود کریمی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
3,236
کربلایی سید امیر حسینی - ۷ شهریور ۱۳۹۹
کربلایی سید امیر حسینی - ۷ شهریور ۱۳۹۹
1,476
حاج محمود کریمی
حاج محمود کریمی
۴۶۸
حاج حسین سازور-شب هشتم محرم-۷ شهریور ۱۳۹۹
حاج حسین سازور-شب هشتم محرم-۷ شهریور ۱۳۹۹
۶۲۷
حاج محمود کریمی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
3,027
کربلایی سید امیر حسینی - هیئت لواء حیدر کرار کرج - ۶ شهریور ۱۳۹۹
کربلایی سید امیر حسینی - هیئت لواء حیدر کرار کرج - ۶ شهریور ۱۳۹۹
1,116
حاج محمود کریمی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
1,496
حاج محمود کریمی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
2,268
حاج ابوالفضل بختیاری - شب هفتم  محرم - حسینیه موج الحسین - ۶ شهریور ۱۳۹۹
حاج ابوالفضل بختیاری - شب هفتم محرم - حسینیه موج الحسین - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۷۹۶
حاج حسین سازور - شب هفتم محرم - حسینیه موج الحسین - ۶ شهریور ۱۳۹۹
حاج حسین سازور - شب هفتم محرم - حسینیه موج الحسین - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۵۹۳
کربلایی حسن حیدری و کربلایی محمد حسین اسفندیاری - ۶ شهریور ۱۳۹۹
کربلایی حسن حیدری و کربلایی محمد حسین اسفندیاری - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۷۹۰
کربلایی سید امیر حسینی - هیئت لوا حیدر کرار کرج - ۵ شهریور  ۹۹
کربلایی سید امیر حسینی - هیئت لوا حیدر کرار کرج - ۵ شهریور ۹۹
1,028
حاج حسین سازور - حسینه موج الحسین - ۵ شهریور ۹۹
حاج حسین سازور - حسینه موج الحسین - ۵ شهریور ۹۹
1,114
حاج محمود کریمی / حضرت قاسم ابن الحسن (ع) - ۵ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی / حضرت قاسم ابن الحسن (ع) - ۵ شهریور ۱۳۹۹
1,508
کربلایی سید امیر حسینی-۴ شهریور ۱۳۹۹
کربلایی سید امیر حسینی-۴ شهریور ۱۳۹۹
1,330
حاج محمود کریمی -۴ شهریور ۱۳۹۹
حاج محمود کریمی -۴ شهریور ۱۳۹۹
2,401
حاج حسین سازور-شب پنجم محرم-۴ شهریور ۱۳۹۹
حاج حسین سازور-شب پنجم محرم-۴ شهریور ۱۳۹۹
۵۴۳
کربلایی سید امیر حسینی - هیئت لواء حیدر کرار - ۳ شهریور ۱۳۹۹
کربلایی سید امیر حسینی - هیئت لواء حیدر کرار - ۳ شهریور ۱۳۹۹
1,327
حاج ابوالفضل بختیاری - حسینیه موج الحسین - شب چهارم محرم - ۳ شهریور ۱۳۹۹
حاج ابوالفضل بختیاری - حسینیه موج الحسین - شب چهارم محرم - ۳ شهریور ۱۳۹۹
۹۶۳
حاج حسین سازور - حسینیه موج الحسین - شب چهارم محرم - ۳ شهریور ۱۳۹۹
حاج حسین سازور - حسینیه موج الحسین - شب چهارم محرم - ۳ شهریور ۱۳۹۹
۵۳۲