مسابقات آزاد تنیس روی میز ۲۰۲۰

۳۴۹

شبکه ورزش
9 شهریور ماه 1399
19:24
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ رم
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ رم
۷۴۴
دیدار نهایی جایزه بزرگ رم ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - شوارتزمن
دیدار نهایی جایزه بزرگ رم ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - شوارتزمن
1,471
دیدار نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
دیدار نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
۷۴۹
نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
۷۳۴
تنیس جایزه بزرگ مسترز - مرحله یک سی و دوم -  ایتالیا ۲۰۲۰ - نادال و پابلو بوستا
تنیس جایزه بزرگ مسترز - مرحله یک سی و دوم - ایتالیا ۲۰۲۰ - نادال و پابلو بوستا
۷۷۷
دیدار نهایی تنیس آزاد ۲۰۲۰ ، زورف - تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد ۲۰۲۰ ، زورف - تیم
1,273
تنیس روی میز جهانی معلولین۲۰۲۰ - انگلیس
تنیس روی میز جهانی معلولین۲۰۲۰ - انگلیس
۲۹۱
دیدار نهایی تنیس آزاد دونفره ۲۰۲۰
دیدار نهایی تنیس آزاد دونفره ۲۰۲۰
۷۷۹
آزاد ۲۰۲۰ ، روبلف - مدودف
آزاد ۲۰۲۰ ، روبلف - مدودف
۵۳۹
تنیس آزاد ۲۰۲۰ - مینائور - گاسکه
تنیس آزاد ۲۰۲۰ - مینائور - گاسکه
۵۳۲
تنیس آزاد ۲۰۲۰ (جوکوویچ - ادموند)
تنیس آزاد ۲۰۲۰ (جوکوویچ - ادموند)
۹۸۴
رقابت های تنیس آزاد ۲۰۲۰ - ماری و نیشی اوکا
رقابت های تنیس آزاد ۲۰۲۰ - ماری و نیشی اوکا
۹۵۹
تنیس آزاد انگلیس ۲۰۲۰
تنیس آزاد انگلیس ۲۰۲۰
۴۵۳
تور انگلیس ۲۰۲۰ ، اندی ماری - برودی
تور انگلیس ۲۰۲۰ ، اندی ماری - برودی
۴۷۵
تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ - جوکوویچ و رونیک
تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ - جوکوویچ و رونیک
1,277
جایزه بزرگ ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - باوتیستا
جایزه بزرگ ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - باوتیستا
1,117
جایزه بزرگ ۲۰۲۰ ، استفانوس - رائونيک
جایزه بزرگ ۲۰۲۰ ، استفانوس - رائونيک
۷۴۳
تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ (مدودیف - باتیستا)
تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ (مدودیف - باتیستا)
۶۱۴
تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی ۲۰۲۰ - جوکوویچ و اشتروف
تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی ۲۰۲۰ - جوکوویچ و اشتروف
۵۴۴
جایزه بزرگ ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - ساندگرن
جایزه بزرگ ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - ساندگرن
۷۵۹
مسابقات تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰
مسابقات تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰
۴۳۱
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، تیم - برتینی
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، تیم - برتینی
۴۱۹
دیدار پایانی کلاس ۷ تا ۱۰ جهان - انگلیس
دیدار پایانی کلاس ۷ تا ۱۰ جهان - انگلیس
۳۱۶
مسابقات جهانی تنیس
مسابقات جهانی تنیس
۲۷۹
تنیس روی میز معلولین جهان ۲۰۲۰ انگلیس
تنیس روی میز معلولین جهان ۲۰۲۰ انگلیس
۲۵۶
دیدار نهایی مسابقات تنیس مسترز مونت کارلو
دیدار نهایی مسابقات تنیس مسترز مونت کارلو
۳۸۲
دیدار نهایی تور بلگراد ، تیم - کرانوویچ
دیدار نهایی تور بلگراد ، تیم - کرانوویچ
۷۸۵
تور بلگراد ، جوکوویچ - زورف
تور بلگراد ، جوکوویچ - زورف
۵۸۹
دیدار پایانی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
دیدار پایانی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
۴۷۷