حرم مطهر امام رضا - مراسم شام غریبان امام حسین ع - ۹ شهریور