محرم در کردستان
محرم در کردستان
۸۴
عاشورای حسینی - محرم ۹۹ - بیجار
عاشورای حسینی - محرم ۹۹ - بیجار
۱۸۱
مراسم شب غریبان - یادمان شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم شب غریبان - یادمان شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۰۲
عزاداری حسینی - حسینیه سنندج - محرم ۱۳۹۹
عزاداری حسینی - حسینیه سنندج - محرم ۱۳۹۹
۱۶۹
سنندج - هاجره خاتون - محرم ۱۳۹۹
سنندج - هاجره خاتون - محرم ۱۳۹۹
۱۷۴
نماز ظهر عاشورا - یادمان  شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
نماز ظهر عاشورا - یادمان شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۰۴
مراسم عاشورای حسینی - بنیاد حفظ آثار - ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عاشورای حسینی - بنیاد حفظ آثار - ۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۷۸
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد - بخش ۲
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد - بخش ۲
۲۲۵
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد  بخش ۱
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد بخش ۱
۱۶۱
مراسم عاشورای حسینی - محرم ۹۸
مراسم عاشورای حسینی - محرم ۹۸
۵۲۴
محرم در کردستان
محرم در کردستان
۱۳۵
اهل سوگ
اهل سوگ
۱۳۱
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۹۸
۵۴
مراسم تاسوعای حسینی  - سنندج - محرم ۱۳۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۱۳۹۸
۴۰
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۳۰۷
مراسم تاسوعای حسینی دلبران - محرم ۱۳۹۸
مراسم تاسوعای حسینی دلبران - محرم ۱۳۹۸
۱۴۱
باب الحسین - ۸ شهریور ۱۳۹۹
باب الحسین - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۰
مراسم عزاداری تاسوعای  حسینی (ع)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
۱۹۵
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
۱۵۲
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج محرم ۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج محرم ۹۸
۴۳۷
تاسوعای حسینی قرو۹۷
تاسوعای حسینی قرو۹۷
۲۳۹
قرص ماه خونی
قرص ماه خونی
۲۰۹
تاسوعای حسینی  سریش آباد - محرم ۹۸
تاسوعای حسینی سریش آباد - محرم ۹۸
۲۴۹
مراسم عزاداری سرو آباد - محرم ۹۸
مراسم عزاداری سرو آباد - محرم ۹۸
۲۲۱
مراسم عزاداری حسینی محرم ۱۳۹۸ - بیجار
مراسم عزاداری حسینی محرم ۱۳۹۸ - بیجار
۲۵۲
اهل سوگ
اهل سوگ
۱۱۷
ساوادیکا - ۷ شهریور ۱۳۹۹
ساوادیکا - ۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۵۸
بیرق
بیرق
۱۰۶
مراسم احلی من العسل - کامیاران
مراسم احلی من العسل - کامیاران
۲۳۹