نذر اهدای خون در ماه ایثار و شهادت

۷۶

توصیه های بهداشتی تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام کرونا
توصیه های بهداشتی تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام کرونا
۳۵
تاثیر کرونا بر درمان کودکان کم توان
تاثیر کرونا بر درمان کودکان کم توان
۳۶
مجمع خیرین سلامت
مجمع خیرین سلامت
۲۶
ساخت مرکز دیالیز
ساخت مرکز دیالیز
۴۰
دغدغه های مردم در مواقع مراجعه به مراکز درمانی
دغدغه های مردم در مواقع مراجعه به مراکز درمانی
۷۰
اجرای طرح کاروان مهر
اجرای طرح کاروان مهر
۴۴
تامین و تجهیز مراکز درمانی در استان اردبیل
تامین و تجهیز مراکز درمانی در استان اردبیل
۷۶
سلامندی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی در دوران کرونا
سلامندی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی در دوران کرونا
۸۱
دردسر کرونا برای بیماران دیابتی
دردسر کرونا برای بیماران دیابتی
۱۴۸
پیشنهادات والدین برای کنترل ویروس کرونا در سال تحصیلی جدید
پیشنهادات والدین برای کنترل ویروس کرونا در سال تحصیلی جدید
۵۰
آغاز سال تحصیلی جدید همراه با آمادگی کامل مدارس برای مقابله با کرونا
آغاز سال تحصیلی جدید همراه با آمادگی کامل مدارس برای مقابله با کرونا
۸۳
دغدغه های بچه های سندرم داون در دوران کرونایی
دغدغه های بچه های سندرم داون در دوران کرونایی
۴۸
دغدغه های کادر درمان در مبارزه با کرونا
دغدغه های کادر درمان در مبارزه با کرونا
۷۶
نظرات مردم درمورد رعایت پروتکل های بهداشتی در مترو
نظرات مردم درمورد رعایت پروتکل های بهداشتی در مترو
۵۴
مجموعه ای از اقدامات خیر خواهانه در راستای توجه به سلامت استان آذربایجان
مجموعه ای از اقدامات خیر خواهانه در راستای توجه به سلامت استان آذربایجان
۶۱
توسعه تجهیزات بیمارستان های آذربایجان غربی
توسعه تجهیزات بیمارستان های آذربایجان غربی
۷۷
عملیات روزانه ضدعفونی مترو
عملیات روزانه ضدعفونی مترو
۶۶
پای حرف دل روشنان در روزهای کرونایی
پای حرف دل روشنان در روزهای کرونایی
۸۰
رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز تصویر برداری
رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز تصویر برداری
۶۵
احداث مرکز خدمات سلامت شهرستان نمین
احداث مرکز خدمات سلامت شهرستان نمین
۸۲
بررسی چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس
بررسی چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس
۲۴۲
خدمت گزاری خالصانه متخصصین علوم آزمایشگاهی در خط مقدم مبارزه با کرونا
خدمت گزاری خالصانه متخصصین علوم آزمایشگاهی در خط مقدم مبارزه با کرونا
۱۰۵
توسعه نشاط و شادمانی در دوران کرونا با ورزش همگانی
توسعه نشاط و شادمانی در دوران کرونا با ورزش همگانی
۸۱
ساخت خانه های بهداشت در گیلان به همت خیرین
ساخت خانه های بهداشت در گیلان به همت خیرین
۱۱۴
ورزش همگانی
ورزش همگانی
۷۰
زحمات بی دریغ کادر درمان و توصیه های دلسوزانه
زحمات بی دریغ کادر درمان و توصیه های دلسوزانه
۱۴۹
تهیه و توزیع غذای نذری در خراسان شمالی
تهیه و توزیع غذای نذری در خراسان شمالی
۷۷
تپش سلامتی در بیمارستان رازی رشت
تپش سلامتی در بیمارستان رازی رشت
۱۱۷
همدلی کادر درمان با شهروندان اهدای نذر سلامت
همدلی کادر درمان با شهروندان اهدای نذر سلامت
۸۵
یاد و خاطره شهید مدافع سلامت
یاد و خاطره شهید مدافع سلامت
۸۴