مختارنامه - جعفر دهقان

10,015

شبکه نسیم
9 شهریور ماه 1399
00:41
با بدبختی دیپلم گرفتم!
با بدبختی دیپلم گرفتم!
5,718
پیر و کچل شدم!
پیر و کچل شدم!
1,880
با فیتیله ها هم خدمت بودم!
با فیتیله ها هم خدمت بودم!
1,312
هنرمند باید شیطون باشه!
هنرمند باید شیطون باشه!
1,008
کفش بود یا قایق موتوری؟!
کفش بود یا قایق موتوری؟!
1,155
افشین سنگ چاپ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
افشین سنگ چاپ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
1,389
گلچین - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
گلچین - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
2,654
شعبده بازی در تلویزیون قدیم!
شعبده بازی در تلویزیون قدیم!
6,907
بازی های جذاب و خاطره انگیز قدیمی !
بازی های جذاب و خاطره انگیز قدیمی !
2,697
اصغر همت-۲۸ شهریور ۱۳۹۹
اصغر همت-۲۸ شهریور ۱۳۹۹
2,583
حرکات عجیب آقاجون در زیرزمین !
حرکات عجیب آقاجون در زیرزمین !
1,727
بستن تنگه به روی پسر زال
بستن تنگه به روی پسر زال
۶۲۹
همت : در شیراز به دنیا امدم !
همت : در شیراز به دنیا امدم !
۷۴۴
لحظه هایی از شیراز قدیم !
لحظه هایی از شیراز قدیم !
۷۶۲
خاطره جالب از والیبال پایتخت!
خاطره جالب از والیبال پایتخت!
17,437
بابام حال نمیکرد من بازیگر شم!
بابام حال نمیکرد من بازیگر شم!
3,768
از همون کودکی مسخره بودم!
از همون کودکی مسخره بودم!
3,294
دیگه زیاد آدرس نمیدم!
دیگه زیاد آدرس نمیدم!
3,141
سریال خاطره انگیز قصه های مجید
سریال خاطره انگیز قصه های مجید
2,419
عاقبت بخیری با نیم نمره!
عاقبت بخیری با نیم نمره!
1,418
هومن حاجی عبداللهی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
هومن حاجی عبداللهی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
7,999
گذشت خیلی سخته ولی خیلی شیرینه
گذشت خیلی سخته ولی خیلی شیرینه
2,543
خیلی ها در تئاتر میتونستند از من استفاده کنند
خیلی ها در تئاتر میتونستند از من استفاده کنند
1,630
آرزومه تئاتر کودک راه بندازم
آرزومه تئاتر کودک راه بندازم
1,008
سر تئاتر دیالوگم یادم رفت
سر تئاتر دیالوگم یادم رفت
1,276
همسرم استاد منه
همسرم استاد منه
1,303
دوست دارم زمان به روز عروسیم برگرده!
دوست دارم زمان به روز عروسیم برگرده!
1,264
با همسرم قهر کردم!
با همسرم قهر کردم!
1,358
همسرم خیلی منو اذیت کرد.
همسرم خیلی منو اذیت کرد.
15,124
اول ازدواج گربه رو دم حجله کشت
اول ازدواج گربه رو دم حجله کشت
1,376