مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد - بخش ۲

۲۲۳

محرم در کردستان
محرم در کردستان
۸۲
عاشورای حسینی - محرم ۹۹ - بیجار
عاشورای حسینی - محرم ۹۹ - بیجار
۱۸۰
مراسم شب غریبان - یادمان شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم شب غریبان - یادمان شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۰۱
عزاداری حسینی - حسینیه سنندج - محرم ۱۳۹۹
عزاداری حسینی - حسینیه سنندج - محرم ۱۳۹۹
۱۶۸
سنندج - هاجره خاتون - محرم ۱۳۹۹
سنندج - هاجره خاتون - محرم ۱۳۹۹
۱۷۳
فرمیسکی سوور
فرمیسکی سوور
۱۱۲
نماز ظهر عاشورا - یادمان  شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
نماز ظهر عاشورا - یادمان شهدای گمنام سنندج / ۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۰۲
مراسم عاشورای حسینی - بنیاد حفظ آثار - ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عاشورای حسینی - بنیاد حفظ آثار - ۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۷۵
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد  بخش ۱
مراسم عزاداری محرم ۹۹ - سریش آباد بخش ۱
۱۶۰
مراسم عاشورای حسینی - محرم ۹۸
مراسم عاشورای حسینی - محرم ۹۸
۵۲۳
محرم در کردستان
محرم در کردستان
۱۳۴
اهل سوگ
اهل سوگ
۱۲۹
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۹۸
۵۳
مراسم تاسوعای حسینی  - سنندج - محرم ۱۳۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج - محرم ۱۳۹۸
۳۹
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۳۰۵
مراسم تاسوعای حسینی دلبران - محرم ۱۳۹۸
مراسم تاسوعای حسینی دلبران - محرم ۱۳۹۸
۱۳۹
باب الحسین - ۸ شهریور ۱۳۹۹
باب الحسین - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۸
مراسم عزاداری تاسوعای  حسینی (ع)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
۱۹۳
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع)
۱۵۰
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج محرم ۹۸
مراسم تاسوعای حسینی - سنندج محرم ۹۸
۴۳۴
تاسوعای حسینی قرو۹۷
تاسوعای حسینی قرو۹۷
۲۳۸
قرص ماه خونی
قرص ماه خونی
۲۰۷
تاسوعای حسینی  سریش آباد - محرم ۹۸
تاسوعای حسینی سریش آباد - محرم ۹۸
۲۴۷
مراسم عزاداری سرو آباد - محرم ۹۸
مراسم عزاداری سرو آباد - محرم ۹۸
۲۱۹
مراسم عزاداری حسینی محرم ۱۳۹۸ - بیجار
مراسم عزاداری حسینی محرم ۱۳۹۸ - بیجار
۲۴۹
اهل سوگ
اهل سوگ
۱۱۵
ساوادیکا - ۷ شهریور ۱۳۹۹
ساوادیکا - ۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۵۶
بیرق
بیرق
۱۰۴
مراسم احلی من العسل - کامیاران
مراسم احلی من العسل - کامیاران
۲۳۷