محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور

۵۸۳

شبکه ۲
4 شهریور ماه 1399
23:10
چرا مواد اولیه از گمرک ترخیص نشده؟
چرا مواد اولیه از گمرک ترخیص نشده؟
۱۷۵
ارز نامرغوب برای واردات اتخاذ دادید؟
ارز نامرغوب برای واردات اتخاذ دادید؟
۹۵
مشکل کمبود روغن چی بوده؟
مشکل کمبود روغن چی بوده؟
۱۳۲
سیصد میلیون یورو برای روغن گم شده؟
سیصد میلیون یورو برای روغن گم شده؟
۱۳۵
کمبود ها قابل پیشگیری بود؟
کمبود ها قابل پیشگیری بود؟
۶۱
یک جای سیستم شما مشکل داشته
یک جای سیستم شما مشکل داشته
۵۲
چرا کمبود مواد اولیه برای روغن ها پیش بینی نشد؟
چرا کمبود مواد اولیه برای روغن ها پیش بینی نشد؟
۶۸
چرا کارخانجات به مشکل تامین مواد اولیه دچار شدند؟
چرا کارخانجات به مشکل تامین مواد اولیه دچار شدند؟
۳۵
رونق، به بازار روغن کی برمی گردد
رونق، به بازار روغن کی برمی گردد
۱۵۱
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
۲۶۲
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
۱۳۳
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
۱۵۳
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
۱۱۹
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
۱۳۷
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
۱۲۲
باز هم خام فروشی این بار سلستین
باز هم خام فروشی این بار سلستین
۲۶۵
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
۲۳۴
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
۱۶۰
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
۱۲۵
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
۳۷۵
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
۴۱۵
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
۲۰۵
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
۳۵۰
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
۵۰۴
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
۴۵۸
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
۲۱۹
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۱۶۰
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
۲۸۹
افزایش تست های کرونا
افزایش تست های کرونا
۱۵۰
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
۲۴۱