سهم گردشگری در تولید ناخالصی های داخل کشور

۱۸۰

شبکه ۲
4 شهریور ماه 1399
22:41
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۱۹۱
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
۱۲۶
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
۱۰۳
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
۲۰۱
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
۷۲۲
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
۳۵۴
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
۴۴۱
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
۵۸۰
ماده صد شهرداری و طرح جامع مدیریت شهری
ماده صد شهرداری و طرح جامع مدیریت شهری
۳۹۵
طرح جامع مدیریت شهری در مجلس یا شورای عالی استان ها
طرح جامع مدیریت شهری در مجلس یا شورای عالی استان ها
۲۰۳
نتایج و آثار طرح جامع مدیریت شهری
نتایج و آثار طرح جامع مدیریت شهری
۲۵۳
شورای عالی استان ها عملکرد و برنامه ها
شورای عالی استان ها عملکرد و برنامه ها
۳۲۸
علت تخلفات شورای شهر و ابزار های نظارتی
علت تخلفات شورای شهر و ابزار های نظارتی
۲۱۹
شرایط کنونی مشهد و سفر ها
شرایط کنونی مشهد و سفر ها
۲۶۳
خودمونیم تعطیل که نشدند !!
خودمونیم تعطیل که نشدند !!
۳۱۳
جهش ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر؟
جهش ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر؟
۲۳۴
علت تاخیر در اعمال محدودیت ها
علت تاخیر در اعمال محدودیت ها
۱۵۳
میزان تاثیر محدودیت ها در شرایط کرونایی
میزان تاثیر محدودیت ها در شرایط کرونایی
۱۳۰
رکورد شکنی کرونا
رکورد شکنی کرونا
۳۴۱
بیتومین ، خام فروشی یا فرآوری؟
بیتومین ، خام فروشی یا فرآوری؟
۲۴۱
سیاست مشخص زنجیره ارزش بیتومین
سیاست مشخص زنجیره ارزش بیتومین
۱۵۹
کاربرد های بیتومین یا قیر طبیعی
کاربرد های بیتومین یا قیر طبیعی
۱۸۸
خام فروشی بیتومین ، ماده معدنی با ۱۶۰ کاربرد در صنایع داخلی
خام فروشی بیتومین ، ماده معدنی با ۱۶۰ کاربرد در صنایع داخلی
۳۷۸
تسهیلات برای بازنشستگان
تسهیلات برای بازنشستگان
1,360
حقوق یکسان برای همه ؟!
حقوق یکسان برای همه ؟!
1,130
زمان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
زمان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
1,100
همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری
همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری
1,872
لطمه قاچاق قطعات خودرو به تولیدات داخل
لطمه قاچاق قطعات خودرو به تولیدات داخل
۳۱۸
چه تعداد خودروی ناقص داریم؟
چه تعداد خودروی ناقص داریم؟
۳۴۱
حال و روز صنعت قطعه سازی خودرو
حال و روز صنعت قطعه سازی خودرو
۱۸۹