ارمغان خدمت

۱۲۹

شبکه کردستان
4 شهریور ماه 1399
22:44
رغایت پروتوکل های بهداشتی در مدارس
رغایت پروتوکل های بهداشتی در مدارس
۳۳
عیر رسمی
عیر رسمی
۲۴
کردستان
کردستان
۱۲۸
اینجا آفریقاست
اینجا آفریقاست
۳۸
اوقاف و امور خیریه استان
اوقاف و امور خیریه استان
۲۵
حاجی ماموستا حسه ینی
حاجی ماموستا حسه ینی
۶۶
روز بزرگداشت حافظ - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
روز بزرگداشت حافظ - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
۵۷
سال تحصیل
سال تحصیل
۷۸
ماموستا عبدالکریم مدرس
ماموستا عبدالکریم مدرس
۱۰۰
ماموستا بالک
ماموستا بالک
۶۳
افتتاح پروژه های مشارکتی سپاه و نهادهای دولتی
افتتاح پروژه های مشارکتی سپاه و نهادهای دولتی
۱۱۰
ققنوس جنوب - ۳ مهر ۱۳۹۹
ققنوس جنوب - ۳ مهر ۱۳۹۹
۷۹
ارمغان خدمت
ارمغان خدمت
۱۰۰
بزرگداشت استاد شهریار - تبریز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
بزرگداشت استاد شهریار - تبریز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
۹۷
ارمغان خدمت - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
ارمغان خدمت - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
۷۳
مجید بربری
مجید بربری
۱۵۲
ارمغان خدمت
ارمغان خدمت
۹۹
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - شهرستان بیجار
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - شهرستان بیجار
۱۳۵
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۳
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۳
۱۶۴
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۲
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۱۷
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۶
مثبت پنجاه - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
مثبت پنجاه - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۵۴
تعاون و اشتغال
تعاون و اشتغال
۱۳۲
حدیث دلدادگی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
حدیث دلدادگی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۶
انتخاب ۱۱ - بخش ۲
انتخاب ۱۱ - بخش ۲
۲۷۲
انتخاب ۱۱ - بخش ۱
انتخاب ۱۱ - بخش ۱
۱۹۱
مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان
مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان
۲۸۵
نهضت سراسری کمک مومنانه سنندج  - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
نهضت سراسری کمک مومنانه سنندج - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۱۴۰
عاشق حقیقی
عاشق حقیقی
۱۴۶