عملکرد وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

۵۲۰

شبکه ۲
4 شهریور ماه 1399
22:40
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
0
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
0
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
0
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
۹۰
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
۳۷۸
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
۱۷۴
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
۳۱۶
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
۴۵۷
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
۴۳۰
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
۲۰۷
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۱۴۹
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
۲۷۶
افزایش تست های کرونا
افزایش تست های کرونا
۱۴۰
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
۲۲۷
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
۴۵۷
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
۳۰۷
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
۵۲۸
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۱۵
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۱۲
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
۳۱۰
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
۱۹۰
تولید چرم از شترمرغ
تولید چرم از شترمرغ
۴۵۲
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۲۷۱
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
۱۸۱
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
۱۴۰
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
۲۸۵
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
۸۱۸
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
۴۱۰
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
۵۴۱
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
۷۴۱