گشت مشترک تعزیرات حکومتی

۸۵۷

شبکه ۵
4 شهریور ماه 1399
22:17
همایش ایمنی،امنیت و سلامت
همایش ایمنی،امنیت و سلامت
۱۳۶
طرح مشترک پلیس تهران برای برخورد با متخلفین فاصله گذاری اجتماعی
طرح مشترک پلیس تهران برای برخورد با متخلفین فاصله گذاری اجتماعی
۲۹۳
تصادف منجر به فوت
تصادف منجر به فوت
۴۷۱
مراسم تجلیل از برترین های راهور و بازنشستگان و پیشکسوتان ناجا
مراسم تجلیل از برترین های راهور و بازنشستگان و پیشکسوتان ناجا
۲۹۲
عزم جدی پلیس راهور برای رعایت حق تقدم
عزم جدی پلیس راهور برای رعایت حق تقدم
۴۱۴
تجلیل از خانواده شهدای ناجا
تجلیل از خانواده شهدای ناجا
۲۴۳
همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی
همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی
۲۰۷
نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف-سعادت آباد-مجتمع دیدار
نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف-سعادت آباد-مجتمع دیدار
۱۸۹
نهمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی
نهمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی
۲۱۹
مراسم افتتاح رادیو وحدت
مراسم افتتاح رادیو وحدت
۱۳۲
گشت نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
گشت نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
۴۸۸
هفته نیروی انتظامی - همه باهم برای امنیت و سلامت
هفته نیروی انتظامی - همه باهم برای امنیت و سلامت
۳۳۲
ماسک بزن هموطن
ماسک بزن هموطن
۳۱۰
مراسم تجلیل از شهدای عرصه سلامت ناجا
مراسم تجلیل از شهدای عرصه سلامت ناجا
۲۲۴
فرزندآوری ،مزه شیرین زندگی
فرزندآوری ،مزه شیرین زندگی
۱۶۳
گشت مشترک تعزیرات حکومتی
گشت مشترک تعزیرات حکومتی
۴۵۸
گودهای پر خطر زیر ذره بین مسئولین شهر
گودهای پر خطر زیر ذره بین مسئولین شهر
۲۳۷
ماسک بزن هموطن
ماسک بزن هموطن
۲۰۹
قطع درختان در حاشیه مسیر مرتضی گرد
قطع درختان در حاشیه مسیر مرتضی گرد
۱۴۲
سی و ششمین جلسه شورای عالی استان ها
سی و ششمین جلسه شورای عالی استان ها
۱۱۶
چند روز بعد از ریزش ساختمان - خیابان ابوذر
چند روز بعد از ریزش ساختمان - خیابان ابوذر
۵۹۲
گردهمایی خیرین مدرسه ساز
گردهمایی خیرین مدرسه ساز
۱۵۸
گشت مشترک تعزیرات حکومتی
گشت مشترک تعزیرات حکومتی
۵۱۹
نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف
نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف
۲۶۰
طرح ظفر ۷
طرح ظفر ۷
۶۸۵
جلسه ساماندهی تردد و بارگیری کامیون های حمل بتن
جلسه ساماندهی تردد و بارگیری کامیون های حمل بتن
۲۸۷
ماسک بزن هموطن
ماسک بزن هموطن
۳۶۲
نشست رسانه های محلی شهر تهران
نشست رسانه های محلی شهر تهران
۲۲۰
نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف
نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف
۲۵۱
آیین افتتاح گذر سبز و شبکه برق دهکده باغستان
آیین افتتاح گذر سبز و شبکه برق دهکده باغستان
۲۵۴