بازگشایی سالن ها و اماکن ورزشی در تهران

۱۴۹

شبکه ۵
4 شهریور ماه 1399
07:30
مقاومت در برابر رعایت پروتکلها داریم؟
مقاومت در برابر رعایت پروتکلها داریم؟
1,406
بنیاد علمی البرز چیست و چیکار میکنه؟
بنیاد علمی البرز چیست و چیکار میکنه؟
۱۷۲
باید ها و نباید های کرونا
باید ها و نباید های کرونا
۱۰۰
یک نفر بیمار چند نفر را در گیر می کند؟
یک نفر بیمار چند نفر را در گیر می کند؟
۶۰
مطالعه ای از انتقال ویروس کرونا
مطالعه ای از انتقال ویروس کرونا
۴۲
مقایسه آمار کرونا ایران با جهان
مقایسه آمار کرونا ایران با جهان
۲۳
از کرونا چه خبر؟
از کرونا چه خبر؟
۴۸
از کجا تیر و کمان رو شروع کردی؟
از کجا تیر و کمان رو شروع کردی؟
۲۱
تفاوت بین بنیاد البرز با مابقی جشنواره های علمی
تفاوت بین بنیاد البرز با مابقی جشنواره های علمی
۲۱
از کی ورزش حرفه ای رو شروع کردی؟
از کی ورزش حرفه ای رو شروع کردی؟
۱۶
از وضعیت تیم تیرو کمان چه خبر؟
از وضعیت تیم تیرو کمان چه خبر؟
۱۵
کارهای حلال احمر در دوران کرونا
کارهای حلال احمر در دوران کرونا
۲۶
آیا سازمان تعزیرات به گرانی خودرو هم ورود کرده؟
آیا سازمان تعزیرات به گرانی خودرو هم ورود کرده؟
۵۰
عمده شکایتهای مردم چیست؟
عمده شکایتهای مردم چیست؟
۲۴
اقدام های فوری سازمان تعزیرات به گران فروشی
اقدام های فوری سازمان تعزیرات به گران فروشی
۱۴
چرا سرعت رسیدگی به شکایات مردم پایین است؟
چرا سرعت رسیدگی به شکایات مردم پایین است؟
۴۴
تعذیرات حکومتی در مقابل گران فروشی می ایستد؟
تعذیرات حکومتی در مقابل گران فروشی می ایستد؟
۱۳
۵ محور اصلی مدیر عامل جدید سرخپوشان
۵ محور اصلی مدیر عامل جدید سرخپوشان
۲۱
تیتر روزنامه های ورزشی ۹۹/۰۸/۱۰
تیتر روزنامه های ورزشی ۹۹/۰۸/۱۰
۲۳
تیتر روزنامه های ۹۹/۰۸/۱۰
تیتر روزنامه های ۹۹/۰۸/۱۰
۲۳
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی
۳۳
بهنام بانی - اخماتو وا کن
بهنام بانی - اخماتو وا کن
۳۴
قسمت ۳۷۵
قسمت ۳۷۵
۱۴۲
چه کمک هایی از طرف مردم صورت گرفته؟
چه کمک هایی از طرف مردم صورت گرفته؟
۲۰۸
کار قرار گاه مردمی مدافعان سلامت چیست؟
کار قرار گاه مردمی مدافعان سلامت چیست؟
۱۴۴
تغییر رو باور کنید
تغییر رو باور کنید
۲۴۸
ویروس کلامی
ویروس کلامی
1,979
خشم مثل سم میماند
خشم مثل سم میماند
۳۴۱
نمایش بازی نکنیم
نمایش بازی نکنیم
۲۸۱
آرامش در درون خود ماست
آرامش در درون خود ماست
۲۵۶