تراکتور تبریز - نفت مسجدسلیمان (نیمه نهایی جام حذفی)

4,270

شبکه ورزش
4 شهریور ماه 1399
19:26
وقتی رضا اسدی مارادونا شد!
وقتی رضا اسدی مارادونا شد!
12,664
تراکتور - مس کرمان
تراکتور - مس کرمان
7,545
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری
1,606
مراسم قرعه کشی جام حذفی فوتبال
مراسم قرعه کشی جام حذفی فوتبال
15,657
نود ارومیه - تراکتور
نود ارومیه - تراکتور
2,184
استقلال - فجر سپاسی
استقلال - فجر سپاسی
7,715
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
11,683
گل پنجم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل پنجم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
3,962
گل چهارم و زیبای تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل چهارم و زیبای تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
3,218
گل سوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(فرزاد حاتمی)
گل سوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(فرزاد حاتمی)
2,073
گل دوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل دوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
2,798
گل دوم فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(حامد حیدری)
گل دوم فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(حامد حیدری)
1,861
گل اول تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل اول تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
2,440
سوپر گل فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(امین شجاعیان)
سوپر گل فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(امین شجاعیان)
5,652
خلاصه بازی استقلال - گل گهرسیرجان
خلاصه بازی استقلال - گل گهرسیرجان
3,576
ضربات پنالتی ذوب آهن - فجر سپاسی
ضربات پنالتی ذوب آهن - فجر سپاسی
4,967
گل فجرسپاسی مقابل ذوب آهن ( محمد مهدی نظری )
گل فجرسپاسی مقابل ذوب آهن ( محمد مهدی نظری )
2,208
گل ذوب آهن مقابل فجر شهید سپاسی (محمد نژاد مهدی)
گل ذوب آهن مقابل فجر شهید سپاسی (محمد نژاد مهدی)
1,707
ذوب آهن - فجر شهید سپاسی
ذوب آهن - فجر شهید سپاسی
1,306
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده ( محمد ایرانپوریان )
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده ( محمد ایرانپوریان )
2,406
گل اول تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی شریفی)
گل اول تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی شریفی)
2,181
گل پدیده مقابل تراکتور سازی ( معین عباسیان )
گل پدیده مقابل تراکتور سازی ( معین عباسیان )
1,659
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
2,513