تحلیل سوالات جامعه شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور

۷۰۹

شبکه آموزش
4 شهریور ماه 1399
16:30
کلاس اولی ها / ۱۳ شهریور
کلاس اولی ها / ۱۳ شهریور
7,295
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
2,451
بازی های فکری / ۱۲ شهریور
بازی های فکری / ۱۲ شهریور
1,487
مهارت سوزن دوزی / ۱۲ شهریور
مهارت سوزن دوزی / ۱۲ شهریور
1,103
یادگیری مبتنی بر بازی / ۱۲ شهریور
یادگیری مبتنی بر بازی / ۱۲ شهریور
۸۹۱
۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۹۹۳
تحلیل ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۹ - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تحلیل ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۹ - ۶ شهریور ۱۳۹۹
1,090
تحلیل فیزیک آزمون سراسری ۹۹ - رشته ریاضی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تحلیل فیزیک آزمون سراسری ۹۹ - رشته ریاضی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۷۴۹
آمادگی برای انتخاب رشته - ۶ شهریور ۱۳۹۹
آمادگی برای انتخاب رشته - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۵۵۲
آب های زیر زمینی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
آب های زیر زمینی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۴۳۷
تولید محتوا - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تولید محتوا - ۶ شهریور ۱۳۹۹
1,084
ایستگاه قصه بازی تفکر -بازی های فکری / ۶ شهریور
ایستگاه قصه بازی تفکر -بازی های فکری / ۶ شهریور
۸۶۴
ایستگاه مهارت و فناوری / ۶ شهریور
ایستگاه مهارت و فناوری / ۶ شهریور
۵۲۹
کلاس معکوس / ۶ شهریور
کلاس معکوس / ۶ شهریور
۶۷۱
۶ شهریور ۱۳۹۹
۶ شهریور ۱۳۹۹
۶۴۳
تحلیل ریاضی آزمون سراسری ۹۹ / ۵ شهریور
تحلیل ریاضی آزمون سراسری ۹۹ / ۵ شهریور
۹۳۵
هندسه ۳ - ماتریس / ۵ شهریور
هندسه ۳ - ماتریس / ۵ شهریور
۴۰۸
فیزیک / ۵ شهریور
فیزیک / ۵ شهریور
۵۲۰
آموزش شیمی آسان / ۵ شهریور
آموزش شیمی آسان / ۵ شهریور
۳۹۱
ریاضی به توان زیبایی / ۵ شهریور
ریاضی به توان زیبایی / ۵ شهریور
۵۰۵
قصه ، بازی ، تفکر / ۵ شهریور
قصه ، بازی ، تفکر / ۵ شهریور
۴۸۴
آموزش همدلی/ ۵ شهریور
آموزش همدلی/ ۵ شهریور
۳۷۱
نقش خانواده در همکاری با مدرسه / ۵ شهریور
نقش خانواده در همکاری با مدرسه / ۵ شهریور
۸۱۷
۵ شهریور ۱۳۹۹
۵ شهریور ۱۳۹۹
۹۹۷
تحلیل سوالات زیست شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
تحلیل سوالات زیست شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
1,676
تحلیل سوالات آزمون سراسری انسانی / ۴ شهریور
تحلیل سوالات آزمون سراسری انسانی / ۴ شهریور
۴۵۲
تولید محتوا - بخش ۳ / ۴ شهریور
تولید محتوا - بخش ۳ / ۴ شهریور
1,132
تولید محتوا - بخش ۲ / ۴ شهریور
تولید محتوا - بخش ۲ / ۴ شهریور
۸۱۹
تولید محتوا / ۴ شهریور
تولید محتوا / ۴ شهریور
۹۸۱