مصرف منطقی دارو


شبکه اصفهان
4 شهریور ماه 1399
17:35
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
355
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
161
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
320
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
188
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
201
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
295
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
179
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
194
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
242
بیماری ام اس
بیماری ام اس
339
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
169
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
298
اخلاق در پزشکی
اخلاق در پزشکی
163
سلامت مردان
سلامت مردان
152
نقش استرس در بیماریهای قلبی
نقش استرس در بیماریهای قلبی
172
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
269
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
334
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
357
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
283
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
201
غربالگری در دوران بارداری
غربالگری در دوران بارداری
281
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
241
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
306
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
210
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
179
بیماریهای شایع شانه
بیماریهای شایع شانه
188
پیش فعالی در کودکان
پیش فعالی در کودکان
329
آسیب های مفصل زانو
آسیب های مفصل زانو
293
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
369
مشکلات کلیوی در کودکان
مشکلات کلیوی در کودکان
352