افتتاح سه طرح صنعتی و معدنی توسط رئیس جمهور

۳۱۹

شبکه خبر
4 شهریور ماه 1399
13:08