مجلس دوم - ورود به کربلا - به روایت جعفر دهقان

۲۵۹