یک فیلم - ناخدا خورشید

۱۸۰

شبکه کردستان
31 مرداد ماه 1399
07:21
سازمان بیمه سلامت - ۸ آبان ۱۳۹۹
سازمان بیمه سلامت - ۸ آبان ۱۳۹۹
۳۴
رادیو کردستان - ۸ آبان ۱۳۹۹
رادیو کردستان - ۸ آبان ۱۳۹۹
۵۰
سرزمین مردم وفادار - ۷ آبان ۱۳۹۹
سرزمین مردم وفادار - ۷ آبان ۱۳۹۹
۱۳۵
کمک مومنانه
کمک مومنانه
۳۳
مصنف چوری
مصنف چوری
۱۳۲
رغایت پروتکل های بهداشتی در مدارس
رغایت پروتکل های بهداشتی در مدارس
۹۹
عیر رسمی
عیر رسمی
۳۲
کردستان
کردستان
۱۵۹
اینجا آفریقاست
اینجا آفریقاست
۴۶
اوقاف و امور خیریه استان
اوقاف و امور خیریه استان
۳۰
حاجی ماموستا حسه ینی
حاجی ماموستا حسه ینی
۷۸
روز بزرگداشت حافظ - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
روز بزرگداشت حافظ - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
۵۹
سال تحصیل
سال تحصیل
۸۲
ماموستا عبدالکریم مدرس
ماموستا عبدالکریم مدرس
۱۰۷
ماموستا بالک
ماموستا بالک
۶۴
افتتاح پروژه های مشارکتی سپاه و نهادهای دولتی
افتتاح پروژه های مشارکتی سپاه و نهادهای دولتی
۱۱۴
ققنوس جنوب - ۳ مهر ۱۳۹۹
ققنوس جنوب - ۳ مهر ۱۳۹۹
۸۳
ارمغان خدمت
ارمغان خدمت
۱۰۳
بزرگداشت استاد شهریار - تبریز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
بزرگداشت استاد شهریار - تبریز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۴
ارمغان خدمت - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
ارمغان خدمت - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
۷۵
مجید بربری
مجید بربری
۱۵۶
ارمغان خدمت
ارمغان خدمت
۱۰۱
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - شهرستان بیجار
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - شهرستان بیجار
۱۳۸
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۳
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۳
۱۶۶
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۲
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۱۸
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۶
مثبت پنجاه - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
مثبت پنجاه - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۵۴
تعاون و اشتغال
تعاون و اشتغال
۱۳۲
حدیث دلدادگی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
حدیث دلدادگی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۶
انتخاب ۱۱ - بخش ۲
انتخاب ۱۱ - بخش ۲
۲۷۲