بازنشستگان و منع به کارگیری بازنشستگان

۳۰۹

شبکه ۲
30 مرداد ماه 1399
23:04
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
۵۹
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
۳۷
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
۳۴
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
۲۳
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
۴۴
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
۴۴
باز هم خام فروشی این بار سلستین
باز هم خام فروشی این بار سلستین
۴۳
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
۲۰۰
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
۱۳۲
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
۱۰۶
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
۳۲۱
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
۴۰۵
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
۱۹۳
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
۳۳۸
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
۴۸۳
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
۴۴۷
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
۲۱۵
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۱۵۶
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
۲۸۵
افزایش تست های کرونا
افزایش تست های کرونا
۱۴۳
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
۲۳۵
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
۴۸۳
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
۳۱۹
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
۵۴۴
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۲۲
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۲۰
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
۳۱۸
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
۱۹۲
تولید چرم از شترمرغ
تولید چرم از شترمرغ
۴۷۶
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۲۷۲