ملاک و معیار برای انتخاب مدیران نظام اداری کشور

۱۷۸

شبکه ۲
30 مرداد ماه 1399
22:48
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
۲۱۳
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
۱۱۲
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
۱۲۱
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
۸۸
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
۱۲۳
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
۱۱۳
باز هم خام فروشی این بار سلستین
باز هم خام فروشی این بار سلستین
۲۱۴
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
۲۲۵
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
۱۴۵
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
۱۲۲
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
۳۶۳
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
۴۱۳
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
۲۰۲
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
۳۴۷
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
۵۰۱
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
۴۵۷
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
۲۱۸
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۱۵۹
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
۲۸۹
افزایش تست های کرونا
افزایش تست های کرونا
۱۴۵
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
۲۳۸
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
۵۰۸
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
۳۲۲
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
۵۵۱
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۲۳
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۲۴
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
۳۱۹
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
۱۹۲
تولید چرم از شترمرغ
تولید چرم از شترمرغ
۴۹۹
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۲۷۴