مهارت های معلمی / ۳۰ مرداد

1,338

شبکه آموزش
30 مرداد ماه 1399
11:00
کلاس اولی ها / ۱۳ شهریور
کلاس اولی ها / ۱۳ شهریور
7,233
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
2,424
بازی های فکری / ۱۲ شهریور
بازی های فکری / ۱۲ شهریور
1,469
مهارت سوزن دوزی / ۱۲ شهریور
مهارت سوزن دوزی / ۱۲ شهریور
1,074
یادگیری مبتنی بر بازی / ۱۲ شهریور
یادگیری مبتنی بر بازی / ۱۲ شهریور
۸۷۵
۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۹۷۳
تحلیل ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۹ - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تحلیل ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۹ - ۶ شهریور ۱۳۹۹
1,068
تحلیل فیزیک آزمون سراسری ۹۹ - رشته ریاضی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تحلیل فیزیک آزمون سراسری ۹۹ - رشته ریاضی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۷۳۳
آمادگی برای انتخاب رشته - ۶ شهریور ۱۳۹۹
آمادگی برای انتخاب رشته - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۵۴۵
آب های زیر زمینی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
آب های زیر زمینی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۴۲۷
تولید محتوا - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تولید محتوا - ۶ شهریور ۱۳۹۹
1,061
ایستگاه قصه بازی تفکر -بازی های فکری / ۶ شهریور
ایستگاه قصه بازی تفکر -بازی های فکری / ۶ شهریور
۸۲۲
ایستگاه مهارت و فناوری / ۶ شهریور
ایستگاه مهارت و فناوری / ۶ شهریور
۵۱۹
کلاس معکوس / ۶ شهریور
کلاس معکوس / ۶ شهریور
۶۶۳
۶ شهریور ۱۳۹۹
۶ شهریور ۱۳۹۹
۶۳۸
تحلیل ریاضی آزمون سراسری ۹۹ / ۵ شهریور
تحلیل ریاضی آزمون سراسری ۹۹ / ۵ شهریور
۹۱۹
هندسه ۳ - ماتریس / ۵ شهریور
هندسه ۳ - ماتریس / ۵ شهریور
۳۸۸
فیزیک / ۵ شهریور
فیزیک / ۵ شهریور
۵۰۸
آموزش شیمی آسان / ۵ شهریور
آموزش شیمی آسان / ۵ شهریور
۳۸۴
ریاضی به توان زیبایی / ۵ شهریور
ریاضی به توان زیبایی / ۵ شهریور
۴۹۸
قصه ، بازی ، تفکر / ۵ شهریور
قصه ، بازی ، تفکر / ۵ شهریور
۴۷۴
آموزش همدلی/ ۵ شهریور
آموزش همدلی/ ۵ شهریور
۳۶۳
نقش خانواده در همکاری با مدرسه / ۵ شهریور
نقش خانواده در همکاری با مدرسه / ۵ شهریور
۸۰۶
۵ شهریور ۱۳۹۹
۵ شهریور ۱۳۹۹
۹۸۴
تحلیل سوالات جامعه شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
تحلیل سوالات جامعه شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
۶۸۸
تحلیل سوالات زیست شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
تحلیل سوالات زیست شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
1,638
تحلیل سوالات آزمون سراسری انسانی / ۴ شهریور
تحلیل سوالات آزمون سراسری انسانی / ۴ شهریور
۴۴۳
تولید محتوا - بخش ۳ / ۴ شهریور
تولید محتوا - بخش ۳ / ۴ شهریور
1,101
تولید محتوا - بخش ۲ / ۴ شهریور
تولید محتوا - بخش ۲ / ۴ شهریور
۸۱۳
تولید محتوا / ۴ شهریور
تولید محتوا / ۴ شهریور
۹۴۲