چقدر خوشبختم که شما منو دوست داری!

۷۲۶

شبکه نسیم
29 مرداد ماه 1399
23:11
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
۵۷۴
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,234
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
۹۳۹
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۵۷۸
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
۷۹۱
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۲۸۹
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۲۹۲
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۱۷۹
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۳۸
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۲۶۶
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۳۷۷
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,043
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,649
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,660
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,133
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,247
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۰۷
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۶۰۷
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
2,469
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,792
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,202
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۶۶
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۶۹۸
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۴۱۶
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۵۱۵
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۸۶۶
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
1,957
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,318
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
4,135
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۹۵۷