سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان

۱۲۸

شبکه شما
28 مرداد ماه 1399
07:41
زینب سیدین - کارآفرین
زینب سیدین - کارآفرین
۲۱۹
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۷۰
آقای شریف  باغدار انار
آقای شریف باغدار انار
۳۸۹
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۴۴
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
۱۳۰
محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی
محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی
۱۵۱
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
۱۸۹
خانم براتی - تولیدکننده فرش
خانم براتی - تولیدکننده فرش
۲۴۸
روستای رودک
روستای رودک
۱۸۶
موسی غلام زاده تولید کننده انار
موسی غلام زاده تولید کننده انار
۱۶۳
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
۱۶۵
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
۱۵۹
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۶۰
صنایع چوب
صنایع چوب
۱۴۵
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۷۸
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
۱۷۱
کشاورزی روستای بهرام آباد
کشاورزی روستای بهرام آباد
۱۷۳
اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک
اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک
۱۴۷
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
۲۲۶
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
۱۷۴
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
۱۹۲
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
۱۷۶
اکبر امانی - زنبور داری
اکبر امانی - زنبور داری
۳۰۵
پروانه عشقی مهربان - تولیدکننده صنایع دستی
پروانه عشقی مهربان - تولیدکننده صنایع دستی
۱۸۸
مجتبی لاریجانی - تولید کننده کاکتوس
مجتبی لاریجانی - تولید کننده کاکتوس
۱۵۶
رضا صفریان - تولید کننده بنفشه آفریقایی
رضا صفریان - تولید کننده بنفشه آفریقایی
۱۵۷
مرتضی غلامی - پرورش دهنده ماهی
مرتضی غلامی - پرورش دهنده ماهی
۱۷۹
حسن موفق - تولیدکننده بنفشه آفریقایی
حسن موفق - تولیدکننده بنفشه آفریقایی
۱۶۴
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
۲۴۰