نحوه فعالیت مرکز جامع خدمات بهزیستی

۲۳۵

شبکه ۵
25 مرداد ماه 1399
20:17
نیاز به تحول بنیادین در نظام وظیفه عمومی !
نیاز به تحول بنیادین در نظام وظیفه عمومی !
۶۲۳
آیا واقعا تعداد سربازان کم است؟
آیا واقعا تعداد سربازان کم است؟
۴۴۵
مدل سربازی کشور نا کارآمد است !
مدل سربازی کشور نا کارآمد است !
۵۴۰
تهران چه خبر - ۳ آبان ۱۳۹۹
تهران چه خبر - ۳ آبان ۱۳۹۹
۱۳۷
کارخانه ضد انقلاب سازی !
کارخانه ضد انقلاب سازی !
۱۳۶
حقوق سربازی غیرقانونی پرداخت نمی شود !
حقوق سربازی غیرقانونی پرداخت نمی شود !
۱۹۷
سربازی
سربازی
1,803
شکایات مردم از پلیس ۱۱۰
شکایات مردم از پلیس ۱۱۰
۲۹۰
وظیفه معاون عملیات نیرو انتظامی
وظیفه معاون عملیات نیرو انتظامی
۱۳۳
کدام نهاد مسئول رسیدگی به معتادان است؟
کدام نهاد مسئول رسیدگی به معتادان است؟
۱۲۳
هشتگ تهران ۲۰ - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
هشتگ تهران ۲۰ - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۷۱
صادرات میلیاردی توسط کارتن خواب‌ها !
صادرات میلیاردی توسط کارتن خواب‌ها !
۶۰۲
معاون عملیاتی ناجا-شهادت محمد محمدی
معاون عملیاتی ناجا-شهادت محمد محمدی
۴۳۲
تهران پایتخت ۲۰۰ ساله
تهران پایتخت ۲۰۰ ساله
۴۵۱
از هویت تهران چی مونده؟
از هویت تهران چی مونده؟
۸۷
تهران چه خبر - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
تهران چه خبر - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۷۹
طرح تفصیلی تهران چیست؟
طرح تفصیلی تهران چیست؟
۴۶
هشتگ تهران ۲۰
هشتگ تهران ۲۰
۷۴
سرنوشت ساختمان های نا ایمن به کجا رسید؟
سرنوشت ساختمان های نا ایمن به کجا رسید؟
۳۶۸
ساخت و ساز در تهران
ساخت و ساز در تهران
۱۷۴
ماجرای طرح مجلس برای سهمیه‌ بندی بنزین
ماجرای طرح مجلس برای سهمیه‌ بندی بنزین
۸۵۸
برنامه مجلس برای گرانی ها !
برنامه مجلس برای گرانی ها !
۷۵۸
تهران چه خبر - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
تهران چه خبر - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۳۳۳
آلودگی هوا دقیقا از کجا میاد؟!
آلودگی هوا دقیقا از کجا میاد؟!
۱۷۷
تلفات چالش مومو ؟!
تلفات چالش مومو ؟!
3,302
احمد امیر آباده عضو هیئت رییسه مجلس
احمد امیر آباده عضو هیئت رییسه مجلس
۸۰۰
تهران چه خبر - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
تهران چه خبر - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۱۷۷
همه چیز درمورد جریمه ماسک نزدن
همه چیز درمورد جریمه ماسک نزدن
۱۶۸
پرداخت یارانه جدید ؟!
پرداخت یارانه جدید ؟!
۴۰۷
تهران باید دوهفته تعطیل شود !
تهران باید دوهفته تعطیل شود !
۱۳۵