گل اول سپاهان به شهر خودرو (شایان مصلح)

3,761

گل دوم سپاهان به شهر خودرو (سروش رفیعی)
گل دوم سپاهان به شهر خودرو (سروش رفیعی)
2,755
گل دیدنی نساجی مازندران به سپاهان (محمد میری)
گل دیدنی نساجی مازندران به سپاهان (محمد میری)
6,910
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به پارس جنوبی جم (ابوالفضل رزاق پور)
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به پارس جنوبی جم (ابوالفضل رزاق پور)
۷۶۲
گل دوم پارس جنوبی جم به شهر خودرو (پوریا آریاکیا)
گل دوم پارس جنوبی جم به شهر خودرو (پوریا آریاکیا)
1,921
گل اول پارس جنوبی جم به شهر خودرو (فریبرز گرامی)
گل اول پارس جنوبی جم به شهر خودرو (فریبرز گرامی)
۹۰۳
گل اول شهر خودرو به پارس جم (محمد قاضی)
گل اول شهر خودرو به پارس جم (محمد قاضی)
2,493
گل اول سایپا به شهر خودرو (آرمین سهرابیان)
گل اول سایپا به شهر خودرو (آرمین سهرابیان)
1,152
گل اول شهر خودرو به سایپا (امین قاسمی نژاد)
گل اول شهر خودرو به سایپا (امین قاسمی نژاد)
۷۲۵
گل اول شهرخودرو به گل گوهر (روح الله سیف اللهی)
گل اول شهرخودرو به گل گوهر (روح الله سیف اللهی)
2,735
گل سایپا به گل گهر سیرجان ( امیر حسین حسین زاده )
گل سایپا به گل گهر سیرجان ( امیر حسین حسین زاده )
1,470
گل گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
گل گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
1,283
گل گل گهر سیرجان به ماشین سازی (مهرداد عبدی)
گل گل گهر سیرجان به ماشین سازی (مهرداد عبدی)
2,683
گل نساجی مازندران به گل گهر سیرجان ( محمد مهدی نظری )
گل نساجی مازندران به گل گهر سیرجان ( محمد مهدی نظری )
2,574
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
1,089
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
2,699
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
1,645
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
3,078
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
3,951
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
2,792
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
3,608
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
1,948
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
3,777
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
4,151
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
2,450
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
1,095
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
1,019
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
1,629
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
1,447
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
2,102