۲۵ مرداد ۱۳۹۹

1,752

شبکه نسیم
25 مرداد ماه 1399
22:01
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
10,771
تو کانادا پیک موتوری بودم!
تو کانادا پیک موتوری بودم!
3,411
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
2,522
همه با این ترانه خاطره دارن!
همه با این ترانه خاطره دارن!
3,185
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
2,705
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
4,380
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
2,348
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
2,273
خسرو شکیبایی در خندوانه!
خسرو شکیبایی در خندوانه!
13,621
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
2,365
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
1,609
استندآپ کمدی رضا احسان پور
استندآپ کمدی رضا احسان پور
1,743
۲۴ مرداد ۳۹۹
۲۴ مرداد ۳۹۹
2,968
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
10,888
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
3,800
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
2,343
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
10,173
خواندن در خانواده ما تفریح است!
خواندن در خانواده ما تفریح است!
1,139
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
2,111
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
۸۵۹
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
۸۰۰
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
2,239
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
1,346
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
1,879
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
1,623
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
۸۹۸
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
1,440
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
1,393
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1,910